• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Projekt będzie dotyczył dziedzin medycyni i psychologii, a konkretnie analizie podstaw prozdrowotnych w obszarach:

- zdrowie fizyczny

- zdrowie psychinczne

- działania prozdrowotne

 

Uwaga uczniów klas pierwszych zwrócona jest na przełom w życiu, jakim jest przejście do nowego typu szkoły i czekających ich egzaminów oraz większej samodzielności w podejmowaniu decyzji o sobie. Sytuacja ta jest źródłem permanentnego stresu w ich życiu, który skutkuje zmianą stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Młodzież odczuwa potrzebę analizy tego problemu i pragnie większego skupienia na tematyce postaw prozdrowotnych. Interesuje ich zwłaszcza komponent zdrowia psychicznego. Temat jest bezpośrednio związany z życiem codziennym uczniów i nakierowany na rozwiązanie ich realnych problemów. Brak zajęć z tematyki prozdrowotnej w szerokim zakresie, jako oddzielnego przedmiotu, traktującego sprawę kompleksowo (zdrowie fizyczne i psychiczne) uważają za istotną wadę systemu nauczania i odczuwają jako brak. Realizacja projektu powinna zaspokoić przynajmniej częściowo głód wiedzy w tej tematyce oraz prowadzić do zmiany postaw prozdrowotnych na właściwe oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów w tej materii.