• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Określenie obszaru problemowego

Jest to pierwszy krok do zainicjowania projektu. Polega na podjęciu decyzji jakiej dziedziny życia czy nauki projekt będzie dotyczył.
09.03.2012
14.03.2012
Projekt dotyczy środowiska, fizyki, turystyki.

Wybór tematu projektu

I. Generowanie pomysłów II.Wstępna selekcja III.Ostateczny wybór
12.04.2012
26.04.2012
Po przeprowadzeniu burzy mózgów - wyłoniliśmy 3 tematy sport w Lesznie, zabytki Leszna, szybowce..Podjęliśmy próby uzasadnienia wyboru, sposób realizacji, analizy nakładu pracy i spraw finansowych.
Zaakceptowany został temat związany z szybowcami. Należało wymyślić tytuł projektu.
Autorem pomysłu jest Dawid Jęcz - "NIESIONE WIATREM"

Uzasadnienie wyboru tematu

Pytania pomocnicze: co zainspirowało uczniów do realizacji danego projektu; dlaczego będzie dotyczył danej tematyki; co jest w nim interesującego? Co powinna przynieść realizacja projektu?
12.04.2012
26.04.2012
Jest to temat bardzo związany z naszym miastem, mało jednak znany wśród dzieci i młodzieży.
Mieści się w nim dużo ciekawych aspektów; możemy pogłębić
wiedzę na ten temat, możemy poznać interesujących ludzi, oraz nauczyć się pracy w grupie.


O regionie

Dodanie zdjęcia regionu wraz z opisem (zakładka PROMO Regionu).
12.04.2012
26.04.2012
Leszno jest miastem w województwie wielkopolskim. Położone jest w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem. Jest szóstym pod względem wielkości w województwie.
Najstarsza zachowana wzmianka o wsi Leszno pochodzi z 1393 r
W dniu 1 września 1939 r. Leszno znalazło się na pierwszej linii działań wojennych. W październiku 1939 r. miasto, noszące niemiecką nazwę Lissa, zostało włączone do Okręgu Kraju Warty
Dnia 1 maja 1952 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ślizgowej szkoły szybowcowej w Strzyżewicach koło Leszna.
Leszno okazało się bardzo dobrym wyborem. Były tu znakomite warunki termiczne, co sprawiało, że chętnie przyjeżdżali tu szybownicy z całego kraju. Ukoronowaniem działalności nowo utworzonego Ośrodka było zorganizowanie w 1953 roku I Szybowcowych Mistrzostw Polski.

organizacja zespołu

poznanie zainteresowań i predyspozycji uczniów biorących udział w projekcie, dzielenie się doświadczeniami uczniów w pracy w innych projektach.
09.03.2012
30.03.2012
poznanie zainteresowań i predyspozycji uczniów biorących udział w projekcie, dzielenie się doświadczeniami uczniów w pracy w innych projektach.