• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

POGŁĘBIENIE I PRZEKAZYWANIE WIEDZY NA TEMAT SZYBOWCÓW, ODKRYWANIE CIEKAWYCH ASPEKTÓW SZYBOWNICTWA.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

cele szczegółowe projektu:
- podniesienie poziomu wiedzy na temat szybowców,
- poznanie historii szybownictwa,
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki szybowca,
- kształcenie umiejętności poszukiwania, analizowania i interpretowania wiadomości na temat szybowców,
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
- kształcenie metod prezentacji zdobytych wiadomości,

Dekompozycja celów projektu do zadań

1. Przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży na temat wiedzy o szybowcach.
2. Przeprowadzenie sondy ulicznej wśród mieszkańców Leszna.
3. Zapoznanie się z historią szybownictwa .
4. O aerodynamice szybowca.
5. Ludzie związani z Lesznem i szybowcami.
6. Przeprowadzenie konkursu plastycznego - szybowiec.
7. Mikroklimat Leszna.
8. Zajęcia w przedszkolu.
9. Zbudowanie modelu szybowca.
10. Obserwacja lotów szybowców.