• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NIESIONE WIATREM

Przybliżenie tematyki szybownictwa.

O regionie

nasz regionLeszno jest miastem w województwie wielkopolskim. Położone jest w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi - Poznaniem i Wrocławiem. Jest szóstym pod względem wielkości w województwie.
Dzisiejsze Leszno to dawna osada rycerska, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1393 roku.
Przywilej Zygmunta III Wazy zrównujący w prawach Leszno z największymi miastami Polski pochodzi z 1631 roku.
W 1815 roku na mocy kongresu wiedeńskiego Leszno znajduje się w Wielkim Księstwie Poznańskim.
Leszno stało się miastem wojewódzkim w 1975 roku.

O projekcie

projekt ma za zadanie umożliwienie poznania oraz rozpowszechnienie wśród młodzieży i nie tylko, wiedzy o szybowcach, poznanie interesujących ludzi związanych z naszym miastem i tą dyscypliną sportową, pogłębienie wiedzy o aerodynamice, poznanie historii szybowców, obserwacje lotów,