• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pierze w operze

Projekt ma na celu uzyskanie szerokiej wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz umiejętności i wrażliwości artystycznej.Chcemy wykonać łabędzie na licytację WOŚP, przeprowadzić ankiety, wywiady, zobaczyć balet "Jezioro łabędzie",jak i również je zatańczyć. Zdobytymi umiejętnościami i wiedzą chcemy podzielić się ze społecznością lokalną.

O regionie

nasz regionPowiat kępiński usytuowany jest na samym południu województwa wielkopolskiego i stanowi jego administracyjną granicę. Dzięki temu położeniu sąsiaduje z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim, łódzkim. Powierzchnia powiatu wynosi 608,39 km². Powiat liczy 7 gmin: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Kępno jest jedynym miastem powiatu i liczy ok. 15.000 mieszkańców. Leży na Wysoczyźnie Wieruszowskiej w zachodniej części ziemi wieluńskiej. Przez Kępno przepływa rzeka Niesób.
W herbie Kępna na niebieskim tle widnieje biały łabędź stojący na zielonej kępie, od którego miasto wzięło nazwę.
Od roku 2010 przed budynkiem ratusza na kępińskim rynku stoi fontanna łabędzi. Łabędzie są także motywem wprowadzonej do obiegu okolicznościowej monety o nominale „6 łabędzi”.
Ze względu na dogodne warunki klimatyczne i obecność akwenów wodnych co roku do Kępna w okresie wiosennym przylatują łabędzie i przebywają u nas do zimy.

O projekcie

Projekt ma na celu uzyskanie szerokiej wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz umiejętności i wrażliwości artystycznej. Pragniemy szerzyć i propagować naszą wiedzę w lokalnej społeczności, uwrażliwić ją na przynależność do „małej ojczyzny”, zachęcić do pielęgnacji tradycji oraz właściwej opieki sprawowanej nad zimującymi w Kępnie łabędziami. Chcemy obalić mity dotyczące naszych dużych skrzydlatych gości. Kolejnym celem jest propagowanie działalności charytatywnej. Dlatego wykonamy techniką orgiami dwa łabędzie, które zostaną przekazane na licytację podczas WOŚP 12.01.2014 roku. Zaplanowaliśmy wywiady i spotkania z weterynarzem, ornitologiem, przedstawicielem UMiG Kępno oraz ankiety uliczne. Chcemy skorzystać z oferty kulturalnej opery, a następnie zaprezentować nasze umiejętności artystyczne. Efektem końcowym będzie wykonanie łabędzia, który będzie wykorzystywany jako materiał dydaktyczny na lekcji biologii.