• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kępno miastem trzech wyznań - katolików, ewangelików i Żydów.

miasto trzech wyznań

O regionie

nasz regionKępno leży na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, w zachodniej części ziemi wieluńskiej. Jest najdalej na południe położonym miastem w województwie wielkopolskim. Leży 63 km od Kalisza, 76 km od Wrocławia, 88 km od Opola, 128 km od Łodzi, 145 km od Katowic i 170 km od Poznania. Stwarza to bardzo dobre warunki do prowadzenia dzialalności gospodarczej w różnych branżach. Miasto zachowało swój historyczny układ urbanistyczny. Malowniczy teren wyróżnia się ciekawymi zabytkami kultury oraz licznymi walorami przyrodniczymi. Kępno to miasto wielonarodowe. Jego mieszkańcami byli głównie: Polacy, Żydzi i Niemcy. Z biegiem czasu przybywało Polaków i Niemców. Ludność żydowska emigrowała w kierunku zachodnich prowincji niemieckich oraz do Ameryki. O wielonarodowej historii miasta świadczą też świątynie: kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina, kościół ewangelicko - augsburdzki i neoklasycystyczna synagoga.

O projekcie

Celem projektu jest wytyczenie ściezki dydaktycznej - szlaku trzech wyznań po Kępnie oraz jego promocja w postaci wydania folderu. Chcemy w ten sposób pielęgnować pamięć o Kępnie - mieście budowanym przez wiernych trzech wyznań: Żydów, katolików i ewangelików. Naszym celem jest również podniesienie atrakcyjności turystycznej naszej małej ojczyzny oraz łączenie wiadomości z różnych dziedzin: historii, geografii, matematyki oraz informatyki