• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deficyt wody

Deszczomierz
 Jest to najprostszy przyrząd do pomiaru opadów. Wyróżniamy dwa rodzaje deszczomierzów: PLUWIOMETR - przyrząd do mierzenia opadów zarówno ciekłych jak i stałych
i  OMBROMETR - przyrząd do mierzenia opadów ciekłych.
 
W Polsce używany jest deszczomierz Hellmanna o powierzchni chwytnej 200 cm2. Opady zbierające się w naczyniu dostają się do zbiornika przez lejek. W określonych terminach zbiornik zostaje wyjęty, a nagromadzona woda zostaje przelana do menzurki, odczyty są dokonywane z dokładnością do 0,01 mm. Standardowo deszczomierz umieszcza się na wysokości 1 m nad ziemią. Odległość od otaczających zabudowań i drzew powinna być dwukrotnie większa od ich wysokości.


Nasz deszczomierz zbudowany został z plastikowej butelki i umieszczony 1m nad ziemią. Każdy zebrany opad przelewany był do wyskalowanego wiaderka i dokładnie zapisywany.

Tabela 1. Porównanie opadów w okolicach Zbąszynia i Poznania w maju 2011/2012r.
 

Dzień

Opady w okolicach Zbąszynia – maj 2012r.

Opady w okolicach Poznania – maj 2011r.

1.

0 mm

0 mm

2.

0 mm

0 mm

3.

0,5 mm

3,5 mm

4.

6 mm

2,8 mm

5.

4,5 mm

2 mm

6.

0 mm

0 mm

7.

0 mm

0 mm

8.

0 mm

0 mm

9.

0 mm

0 mm

10.

0 mm

0 mm

11.

3 mm

0 mm

12.

0 mm

2 mm

13.

0 mm

2,5 mm

14.

0 mm

0 mm

15.

0 mm

3,6 mm

16.

0 mm

2 mm

17.

0 mm

0 mm

18.

0 mm

0 mm

19.

0 mm

0 mm

20.

0 mm

2 mm

21.

0 mm

0 mm

22.

0 mm

0,5 mm

23.

0 mm

0 mm

24.

0 mm

2 mm

25.

0 mm

0 mm

26.

0 mm

0 mm

27.

0 mm

2,5 mm

28.

0 mm

0 mm

29.

0 mm

0 mm

30.

0 mm

0 mm

31.

0 mm

0 mm

 

Zbąszyń:

Poznań:

Średnia opadów:

0,45 mm

0,96 mm

Suma opadów:

14 mm

25,4 mm


Zarówno suma jak i średnia opadów w miesiącu maju 2012 roku była niższa niż w maju 2011 roku.


 

 

Stepowienie
Jest to zjawisko przemiany obszarów zalesionych, zarośli oraz łąk w zbiorowiska trawiaste – stepy, prerie. Przyczynami stepowienia mogą być skokowe ochłodzenia bądź ocieplenia klimatu, nadmierne osuszania gleb oraz silne nasłonecznienia terenu. Zjawisko to może być też skutkiem działalności człowieka m.in. wyrębu lasów lub nadmiernego zużycia wód powierzchniowych i podziemnych.
Stepowienie Wielkopolski jest pojęciem wiążącym się głównie z nadmierną i niekontrolowaną wycinką drzew na tych terenach. Dodatkowo zakłócone zostały stosunki wodne poprzez zbyt intensywną regulacje rzek oraz nieodpowiednią zabudowę dolin rzecznych. Przy znacznym rozwoju rolnictwa i
nadmiernym przesuszaniu obszarów nastąpiło stopniowe obniżenie się wód gruntowych oraz jezior.
Z pomiarów jakie wykonaliśmy naszym deszczomierzem można zauważyć spadek liczby opadów, co potwierdza fakt, iż najprawdopodobniej w Wielkopolsce wkrótce będzie można zaobserwować zjawisko stepowienia.

Drukuj artykuł
Jarosław Jankowiak, Aktualizacja: 28-06-2012 08:04:41