• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Cele główne:
1) Pokazanie znaczenia wody dla ludzi i środowiska poprzez badania i obserwacje oraz niekonwencjonalne metody działania.
2) Chcemy wypromować naturalne walory Zbąszynia związane z wodą.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

Cele szczegółowe:
1) Zbadanie stanu jeziora oraz jego wpływu na okoliczną faunę i florę.
2) Zwiększenie zainteresowania mieszkańców okolic walorami środowiska wodnego.
3) Woda jako nieodłączny element zdrowego stylu życia.
4) Wykorzystanie wody w celach gospodarczych, rekreacyjnych i rozrywkowych.
5) Przedstawienie znaczenia wody w kulturze.

Dekompozycja celów projektu do zadań

1. Badanie wody w jeziorze. MICHAŁ FRIEDRICH
2. Konkursy (plastyczny, fotograficzny). MAGDALENA MACIEJEWSKA, ALEKSANDRA ZIELIŃSKA
3. Woda w sztuce i legendach. Symbolika wody (życie, płodność, oczyszczenie). Tradycje związane z wodą. KRZYSZTOF STRÓŻYK
4. Turystyka i rekreacja wodna. MILENA TOBYS
5. Istota wody w organizmie człowieka. Choroby związane z wodą. SZYMON KUBAŚ
6. Woda w gospodarce i technologii, rybołówstwo.. DOMINIKA ŁUKASZEWSKA
8. Rodzaje wód. Stany skupienia. Woda niejedno ma imię. IZABELA KLIEM, JOANNA GASSEM
9. Lany poniedziałek. JOANNA GASSEM
10. Brak wody w Wielkopolsce (stepowienie). EWELINA ZALEWSKA
11. Dzień Ziemi. Promocja zdrowego stylu życia. ALEKSANDRA GASSEM
12. Zadania do gry. Strona internetowa. PAWEŁ PIĄTEK