• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stany skupienia wody

Woda może występować we wszystkich stanach skupienia. Najczęściej występuje w stanie ciekłym, lecz można ją również spotkać w stanie stałym (lód, śnieg) oraz gazowym (para wodna). Oprócz tego, woda, może przechodzić we wszystkie stany skupienia, z jednego w inny.
 

W przyrodzie występuje wiele zjawisk związanych ze zmianą stanów skupienia z jednego, w inny:
 

  • ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie
  • ze stanu stałego w ciekły - topnienie
  • ze stanu ciekłego w gazowy - parowanie
  • ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie
  • ze stanu stałego w gazowy - sublimacja
  • ze stanu gazowego w stały - resublimacja


Stan ciekły

W stanie ciekłym woda występuje jako ciesz bezbarwna, bezsmakowa i bezzapachowa. Nie ma również kształtu, przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje. Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem (dobrze rozpuszcza sól czy cukier). Temperatura , w której woda zaczyna wrzeć to 100 stopni C. Tworzy się poprzez topnienie oraz skraplanie.

Stan gazowy

Woda występująca w stanie gazowym to para wodna. Występuje ona w każdej temperaturze. Tworzy się poprzez parowanie wody przez temperaturę powyżej 100 stopni C oraz przez sublimację. Para wodna jest niewidzialna lub widzialna w postaci obłoków. Ma dużo rozszerzalność, można zmienić  jej objętość i nie ma określonego kształtu.

Stan stały

W stanie stałym woda nazywana jest lodem lub śniegiem. Występuje on w temperaturze poniżej 0 stopni C. Lód jest kruchy, trudno zmienić jego objętość i ma określony kształt, zimny i nie ma koloru. Powstaje w wyniku krzepnięcia wody i resublimacji. Śnieg jest podobny do lodu, też jest zimny i biały. Powstaje w wyniku schłodzenia wody lub pary wodnej. 

 

Diagram fazowy wody ma nietypowy przebieg, krzywa równowagi lód - woda jest nachylona inaczej niż dla większości substancji.Woda w stanie ciekłym, lód i para wodna są w równowadze (punkt potrójny) w temperaturze 0,01°C (273,16 K) i ciśnieniu 611,73 Pa. Punkt krytyczny to temperatura, powyżej której nie występuje faza ciekła wody, występuje ona tylko w stanie gazowym. W stanie krytycznym ciepło parowania oraz napięcie powierzchniowe wody są równe zeru. W temperaturze powyżej krytycznej niemożliwe jest skroplenie wody, bez względu na ciśnienie.

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:WaterPhaseDiagram.svg&page=1&filetimestamp=20081210190209


Diagram fazowy dla wody: punkt krytyczny zaznaczono kolorem czerwonym. Pozostałe oznaczenia: kolor ciemno niebieski - woda, jasno niebieski - para wodna, biały - lód, punkt potrójny - żółty. Linia zielona odpowiada wodzie przechłodzonej.

 

 

Źródła:
http://kkape.blog.onet.pl/wp-content/blogs.dir/1389549/files/blog_in_5026932_7794962_tr_zmiany_stanow_skupienia.jpg


 

Drukuj artykuł
Kazimierz Stygar, Aktualizacja: 10-06-2013 20:49:06