• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Osmoza

Jest to dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. Osmoza spontanicznie zachodzi od roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o wyższym, czyli prowadzi do wyrównania stężeń obu roztworów.

(żródło: wikipedia.pl)


Schemat obrazujący osmozę:


Przykłady występowania osmozy w przyrodzie:

  • oczyszczanie ścieków
  • przenikanie tlenu, wody oraz substancji organicznych i produktów przemiany materii do krwi
  • przenikanie wody oraz substańcji odżywczych z gleby do korzenia
Drukuj artykuł
Marta Kańczurzewska, Aktualizacja: 10-06-2013 14:09:29