• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cukrownia


W 1892 roku zawiązano spółkę akcyjną dla budowy cukrowni w Szamotułach, na czele której stanął hr. Twardowski z Kobylnik. Spółka "Cukrownia Szamotulska - Zuckerfabrik Samter G.m.b.H." rozpisała akcje na sumę 900 tys. marek. W 1894 roku kupiono od majątku Zamek-Szamotuły 50 mórg magdeburskich pod budowę fabryki. Do października 1895 roku firma "Halleska Fabryka Maszyn" wybudowała cukrownię. Pracami kierował Ketler. Do roku 1899 dyrektorem był największy udziałowiec N. Nord, później funkcję tę objął jego zięć.

 

Źródło: "Szamotuły na dawnej pocztówce 1898 - 1939"

Muzeum-Zamek Górków; Szamotuły 2000