• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Głównym celem naszego projektu jest zachęcenie jak największej liczby osób z naszego otoczenia do oddawania krwi oraz poznanie biologicznego i medycznego znaczenia krwi.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

1. Spotkania z prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu dowiedzenia się jak najwięcej na temat oddawania krwi w naszym regionie
2. Akcja zachęcająca młodzież do oddawania krwi
3. Oddanie krwi przez pełnoletnich członków grupy
4. Zapoznanie się z biologicznym i medycznym znaczeniem krwi
5. Zebranie informacji na temat możliwości wykorzystania krwi do celów medycznych
6. Stworzenie strony internetowej na temat zrealizowanego projektu

Dekompozycja celów projektu do zadań

1. Spotkanie z prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi (czy możemy przyłączyć się do akcji poboru krwi w czerwcu 2012?)
2. Wizyta w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu dowiedzenia się jak najwięcej na temat oddawania krwi w naszym regionie - wywiad, zdjęcia, film
3. Przygotowanie ulotek informujących o najbliższych akcjach pobierania krwi w Swarzędzu
4. Rozdawanie cukierków z ulotkami informującymi o krwiodawstwie w czasie Święta Szkoły
5. Zachęcanie młodzieży do oddawania krwi - lekcje wychowawcze w klasach drugich
6. Oddanie krwi przez pełnoletnich członków grupy - zdjęcia, film
7. Wizyta w laboratorium analiz medycznych w celu zapoznania się z biologicznym i medycznym znaczeniem krwi - wywiad, zdjęcia, film
8. Spotkanie z pracownikami szpitali w celu poznania możliwości wykorzystania krwi do celów medycznych - wywiad
9. Zebranie informacji w internecie na temat krwi i jej znaczenia oraz wykorzystania
10. Spotkania z honorowymi dawcami krwi - wywiady, zdjęcia
11. Obróbka zdjęć robionych w czasie spotkań i akcji oddawania krwi
12. Przygotowanie, selekcja zebranych informacji i zdjęć
13. Umieszczenie informacji, zdjęć, filmów na stronie internetowej
14. Prezentacja zrealizowanego projektu w szkole
15. Opublikowanie gotowej strony w internecie
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon