• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Naszym głównym celem będzie zaprojektowanie i wydanie kalendarza, ilustrującego różnorodność pracy policjanta oraz współpracę Policji z klasą policyjną. Kalendarz "POLICJA- Lubię to!" promował będzie klasę policyjną w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

1. Doskonalimy umiejętność zbierania danych na temat funkcjonowania Policji w regionie. 2. Doskonalimy umiejętność analizowania, opracowania i przedstawienia wyników pracy. 3. Budujemy pozytywne relacje, doskonalimy umiejętności organizacyjne, współpracę i odpowiedzialność za wykonane zadanie. 4. Doskonalimy umiejętność planowania pracy, w tym planowania wycieczek. 5. Kształtujemy umiejętność przygotowania pytań i przeprowadzenia wywiadów ze specjalistami z różnych dziedzin. 6. Doskonalimy umiejętność pracy z urządzeniami multimedialnymi. 7. Rozwijamy umiejętności plastyczne. 8. Pogłębiamy wiedzę na temat kryteriów psychologicznych i fizycznych, określających predyspozycje do zawodu policjanta.

Dekompozycja celów projektu do zadań

I. Doskonalimy umiejętność zbierania danych na temat funkcjonowania Policji w regionie.: 1. Przygotowanie wycieczki do Muzeum Policji i Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu. 2. Wizyta w Komisariacie Policji w Swarzędzu. 3. Spotkanie z Komendantem Policji w Swarzędzu. 4. Udział w działaniach swarzędzkiej Policji ( w patrolach podczas WOŚP, patrolach drogowych, akcjach profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży). II. Doskonalimy umiejętność analizowania, opracowania i przedstawienia wyników pracy.: 1. Przygotowanie notatek z wykonywanych zadań. 2. Przygotowanie dokumentacji fotograficznej. 3. Przygotowanie prezentacji przedstawiającej efekty konkursu plastycznego. 4. Wykonanie filmu prezentującego sondę. 5. Opracowanie wiadomości dotyczących testów psychologicznych i sprawnościowych dla kandydatów do pracy w Policji. III. Budujemy pozytywne relacje, doskonalimy umiejętności organizacyjne, współpracę i odpowiedzialność za wykonane zadanie.: 1. Organizacja wycieczek do Muzeum Policji i Laboratorium Kryminalistyki. 2. Zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego pracy policjanta w przedszkolu. 3. Przeprowadzenie sondy poświęconej pracy policjanta w szkole podstawowej. 4. Zaprojektowanie i wydanie kalendarza. 5. Stworzenie strony internetowej na temat realizacji projektu. 6. Przygotowanie pytań do GLOBTROTERA. IV. Doskonalimy umiejętność planowania pracy, w tym planowania wycieczek.: 1. Zaplanowanie wycieczek do Muzeum Policji i Laboratorium Kryminalistyki. 2. Zaplanowanie wizyty w Komisariacie Policji. 3. Zaplanowanie wizyty w pracowni fotograficznej i drukarni. 4. Przygotowanie harmonogramu wspólnych działań z Policją. 5. Przygotowanie wizyty i konkursu plastycznego w przedszkolu. 6. Przygotowanie sondy poświęconej pracy policjanta. V. Kształtujemy umiejętność przygotowania pytań i przeprowadzenia wywiadów ze specjalistami z różnych dziedzin.: 1. Przygotowanie wywiadu z Komendantem Policji w Swarzędzu. 2. Przygotowanie wywiadu z fotografem. 3. Przygotowanie pytań do sondy. 4. Przygotowanie pytań do GLOBTROTERA. VI. Doskonalimy umiejętność pracy z urządzeniami multimedialnymi.: 1. Wykonanie zdjęć. 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej (konkurs plastyczny). 3. Wykonanie filmu prezentującego sondę. 4. Stworzenie strony internetowej na temat realizacji projektu. VII. Rozwijamy umiejętności plastyczne.: 1. Wizyta w pracowni fotograficznej. 2. Przygotowanie i selekcja zdjęć do kalendarza. 3. Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu. 4. Zaprojektowanie kalendarza. VIII. Pogłębiamy wiedzę na temat kryteriów psychologicznych i fizycznych, określających predyspozycje do zawodu policjanta.: 1. Wywiad z nauczycielem edukacji policyjnej. 2. Zebranie wiadomości dotyczących testu psychologicznego i testu sprawnościowego dla kandydatów do pracy w Policji.