• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Trochę o POLICJI...

 
 
POLICJA, to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia.
 
Policja składa się z następujących służb:
 • kryminalnej (w tym śledczej i do spraw z walką z przestępczością gospodarczą)
 • prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych)
 • wspomagającej (administracja, logistyka, szkoły, ośrodki szkolenia)
Praca w Policji obejmuje całe spektrum działań i jest bardzo interesująca. Jednak policyjna służba to nie przelewki. Cierpliwość, odporność na stres, asertywność, komunikatywność i dobry stan zdrowia to absolutnie niezbędne atrybuty kandydata do pracy w Policji.
Marzymy o ekscytującej, choć niebezpiecznej pracy w grupach antyterrorystycznych, Centralnym Biurze Śledczym, czy też w prewencji.... 
 
Julia Kałek
Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 12:18:26

Trochę o klasie policyjnej...

 

Jesteśmy grupą dziewcząt z klasy policyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu.

Klasa o profilu policyjnym jest pierwszą taką klasą w naszej szkole i naszym mieście. Klasie policyjnej patronuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, a współpraca z Komisariatem Policji w Swarzędzu pozwala nam lepiej poznać pracę policjanta. Podczas dnia mundurowego (piątek) i oficjalnych uroczystości szkolnych i miejskich obowiązuje nas umundurowanie. Zajęcia w klasie policyjnej pozwalają nam poznać historię Policji, jej zadania, a także zgłębić takie kwestie, min. jak: wiktymologia (nauka o ofiarach przestępstw), balistyka (nauka o miotaniu i ruchu pocisków oraz rakiet) czy daktyloskopia (technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych). Oprócz przedmiotów typowych dla każdego licealisty przyswajamy więc wiedzę z zakresu edukacji policyjnej, a na zajęciach wychowania fizycznego poprawiamy kondycję fizyczną i przygotowujemy się do testów sprawnościowych do Policji. Czekają nas też obozy surwiwalowe, obozy organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji i wycieczki. Po ukończeniu nauki w klasie policyjnej będziemy mogły stanąć do testów rekrutacyjnych do Policji lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Wiktoria Wojdak

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 17:23:15

Trochę historii, czyli wizyta w Muzeum Policji

Odwiedziłyśmy Muzeum Policji w Poznaniu. Jest to jedyne takie muzeum w Polsce. Głównym inicjatorem założenia placówki był podinsp. Zbigniew Rogala z Poznania - kolekcjoner pamiątek milicyjnych i policyjnych . Zbiór ten stał się zaczątkiem kolekcji muzealnej.
Zbiory podzielone są tematycznie, według okresów historycznych:
• Policja Państwowa 1919-1939,
• Milicja Obywatelska 1944-1990,
• Policja, 
• służba drogowa wszystkich okresów.
 
W ramach ekspozycji oglądać można mundury, wyposażenie policjantów, pojazdy służbowe, radary, urządzenia techniki śledczej, odznaki, dokumenty, broń, akcesoria kibiców sportowych i inne.
Marta Majchrzycka
 
 
Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 12:21:47

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia, uczestniczyłyśmy  wraz z innymi uczniami naszej szkoły w 22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 
W niedzielny poranek stawiłyśmy się po identyfikatory i z uśmiechem wyruszyłyśmy na "podbój" swarzędzkich ulic. Zbierałyśmy pieniądze razem z policjantami ze swarzędzkiej komendy, jednocześnie uczestnicząc w patrolach wybranych rejonów miasta. Po godzinach kwestowania wszyscy wolontariusze przybyli na stadion Unii, aby wspólnie "celebrować" tę godną pochwały akcję. W sumie zebrano ponad 49 tysięcy złotych!
      
        
 
            
Zuzanna Machowicz
 
Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 17:32:26

Odwiedziłyśmy Komisariat Policji

Po  spotkaniu z Komendantem Policji w Swarzędzu i krótkim wprowadzeniu teoretycznym zwiedziłyśmy ten, jakże dobrze strzeżony, budynek. Zapoznałyśmy się z pracą policjanta dyżurnego, posiedziałyśmy na tzw. „dołku”. Większość z nas po raz pierwszy miała okazję z bliska obejrzeć poszczególne jednostki broni krótkiej i długiej, usłyszeć  o zasadach jej używania i działania. Najbardziej aktywne osoby zostały przewiezione radiowozem na sygnale, a ochotniczka mogła przymierzyć strój do zadań specjalnych.
 
 
 
Wizyta w przybliżyła nam bezpośrednio pracę na komendzie, umożliwiła skonfrontowanie naszych wyobrażeń o zawodzie policjanta z rzeczywistością oraz wzbogaciła o nowe praktyczne doświadczenia.
 
 
 
Adrianna Koczorowska
Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 12:24:30

Współpraca Policji ze szkołami

Spotkałyśmy się  z funkcjonariuszami  Policji, odpowiedzialnymi za kontakty z dziećmi i młodzieżą.
Policjanci przeprowadzili dla młodzieży pogadankę o narkotykach.Po pogadance dowiedziałyśmy się jak wygląda współpraca Policji ze szkołami i jakie są metody współpracy szkoły z Policją.
 
W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i Policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
Koordynatorami współpracy są najczęściej pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki Policji.Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.
 
 
W ramach współpracy Policji ze szkołą organizuje się:
 • spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz zmłodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • udzielanie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
 • wspólny – szkoły i Policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

Urszula Urban

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 16:40:28

Policjant musi być sprawny- SAMOOBRONA

Uczestniczyliśmy w zajęciach z samoobrony…ufff
Kilka prostych technik sztuki walk może uratować nam życie lub zdrowie. Zajęcia samoobrony budują świadomość zagrożeń i pokazują jak się przed tymi zagrożeniami bronić.
Podczas zajęć instruktor, sensei Tomasz Koperek, który specjalizuje się w aikido oraz w karate shotokan. przekazał nam wiedzę na temat bezpieczeństwa a w szczególności: umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych; umiejętności zachowania się w takich sytuacjach, a także stosowania podstawowych technik samoobrony.

 

 
 

Pamiętaj!
• na ulicy możesz liczyć głównie na siebie przestrzegając podstawowych zasad   ostrożności i czujności,
• unikaj miejsc mało uczęszczanych szczególnie idąc samotnie nocą; nie reaguj, kiedy ktoś cię strofuje lub zaczepia; by uwolnić się od natręta zwróć się do kogoś o pomoc, wejdź do sklepu lub baru, zadzwoń do jakiegoś mieszkania lub lokalu.,
• nigdy nie łap tzw. "okazji",
• zachowaj wstrzemięźliwość w rozmowie z nowo poznanymi ludźmi,
• unikaj źle oświetlonych miejsc i zakamarków.  

Wiktoria Gumpert

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 16:41:30

Z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji i Laboratorium Kryminalistyki.

Sprawdziłyśmy czym zajmują się policjanci w Laboratorium Kryminalistycznym...

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmuje się wykonywaniem ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania, ale też dla wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratury i sądów.

Ekspertyzy są wykonywane w sześciu sekcjach: 

    Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii           

    Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii   

    Sekcja Mechanoskopii i Balistyki          

    Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej     

    Sekcja Chemii                       

     Sekcja Biologii, Genetyki i Osmologii   

Zuzanna Machowicz

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 16:42:11

Policjant musi być sprawny i odporny psychicznie

Predyspozycje do pracy w Policji.

Kandydaci na policjantów przechodzą test psychologiczny i test sprawności fizycznej.

Test psychologiczny ma określić predyspozycje. Test nazywa się MultiSelect i przeprowadzany jest przez psychologa. Składa się z dwóch części: testu komputerowego i rozmowy z psychologiem. W teście kandydat może zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Badanie sprawdza:
• zdolności intelektualne, 
• zachowania społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne,
• stabilność, cechy osobowości,
• postawę w pracy, czyli grupę kompetencji decydujących o efektywności pracownika, 


Test sprawności fizycznej określa poziom sprawności fizycznej. Zaliczenie testu następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.

Aby poprawić sprawność fizyczną i oswoić się ze stresem udałyśmy się do parku linowego!!!!

Marta Kleinszmid

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 18:00:00

POLICJA okiem przedszkolaka - konkurs plastyczny

A tak pracę POLICJANTA wyobrażają sobie przedszkolaki ! :) :) :)

W prezentacji poniżej najlepsze rysunki, a wśród nich nasz ulubiony- "POLICJA kontra ZŁOŹEJ"... :D :D :D

 

  

 

Daria Wieczorek

Paulina Pacholczak

 

 

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 17:08:14

Marta Kleinszmidt

Wiktoria Wojdak

Funkcjonariusz na służbie- wywiad z dzielnicowym

Wywiad z dzielnicowym starszym sierżantem Michałem Pacykiem

 

- Z jakimi problemami ludzie przychodzą do Pana najczęściej?

- Ze wszystkimi. Sąsiad hałasuje, mąż bije żonę, przed szkołami gromadzi się młodzież i jest hałas, handel alkoholem i środkami odurzającymi...
 
- Jakie największe problemy mają dzielnicowi? 
 
- Biurokracja!
 
- Na czym polega Pana praca?
 
- Wysłuchiwanie ludzi, drobne kradzieże (kodeks wykroczeń do 420 zł)utrzymywanie porządku prawnego, zakładanie niebieskiej karty.
 
- Karać czy pouczać?
 
- Zależy. Jak ktoś jedzie z telefonem to pouczyć, a jak bezczelnie gada to mandat. Zależy też kto, jaki czyn popełnił.
 
- Jakie ma Pan problemy w swoim rejonie?
 
- Za dużo niebieskich kart, młodzież z okolicznego gimnazjum, niszczenie mienia, kradzieże w Biedronce, kradzieże tablic rejestracyjnych i paliwa
 
- Jakie są niebezpieczne miejsca w Swarzędzu?
 
- Jezioro Swarzędzkie, os. Kościuszkowców, okolice boisk przy gimnazjach,.
 
- Jakie ma Pan rady dla mieszkańców?
 
- Unikać niebezpiecznych miejsc, żyć dobrze z sąsiadami, mniejsza znieczulica społeczna, jak ktoś zgłosi przestępstwo to by w sądzie był świadkiem.
 
- Dlaczego Pan chciał zostać policjantem?
 
- Miałem taką misję i powołanie.
 
- Jak długo jest pan policjantem, a jak długo dzielnicowym?
 
- Jako policjant pracuję 7 lat, a jako dzielnicowy 2 lata.
 
- Jak często zgłaszają się do Pana ludzie z problemami, jakimi najczęściej?
 
- Codziennie. Ludzie w starszym wieku, że sąsiedzi są za głośno, przemoc w domu, alkohol w miejscu publicznym.
 
              

                                                     rozmawiała Emilia Śmigielska
 

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 30-05-2014 16:23:30

Kto to jest policjant?- sonda

Kto to jest policjant? Jak wygląda jego praca? Czy musi być odważny i silny?

Co sądzą o tym uczniowie zerówki....

 

 

Paulina Pacholczak

Zuzanna Machowicz

 

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 29-05-2014 13:47:42

Zuzanna Machowicz

Paulina Pacholczak

Julia Kałek

POLICJA Lubię to!- prezentacja kalendarza

 

POLICJA Lubię to!

 

A oto zaprojektowany przez nas kalendarz -  "POLICJA Lubięto!"

   

 

Interesujemy się różnymi dyscyplinami sportu, tańcem, fotografią, plastyką, muzyką. Lubimy jeździć na rowerze, na rolkach, grać w siatkówkę, oglądać zawody żużlowe,śpiewać, tańczyć, i czytać książki kryminalne. Jednak czymś co nas naprawdę łączy i naprawdę fascynuje są tajniki pracy policjanta.

Chcemy zachęcić młodych ludzi do nauki w klasie policyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu!!!

 


Jeżeli chcesz mieć ciekawe zajęcia, chcesz uczestniczyć w działaniach Policji, chcesz poprawić swoją sprawność- przyjdź do klasy policyjnej!!!

 


 

 

Zuzanna Wiąz

Drukuj artykuł
Beata Czerska, Aktualizacja: 31-05-2014 00:09:39