• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Celem głównym projektu jest zorganizowanie festiwalu ziół podczas święta naszej szkoły. Zadaniem festiwalu będzie poszerzenie wiedzy na temat zastosowania ziół oraz popularyzacja tych informacji wśród młodzieży.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

Cele szczegółowe projektu: • kształcenie umiejętności współpracy podczas wykonywania zadania • kształtowanie postawy odpowiedzialności za wynik pracy zespołu • pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości w rozwiązywaniu problemów • doskonalenie umiejętności zdobywania danych z różnych źródeł, ich analizy i oceny • doskonalenie umiejętności opracowywania i przedstawiania wyników pracy, w tym z wykorzystaniem komputera, nowoczesnych programów i urządzeń multimedialnych. • nabywanie umiejętności planowania i organizacji pracy / wycieczek • przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z specjalistą określonej dziedziny • planowanie i wykonanie doświadczenia biologicznego • zdobywanie praktycznej umiejętności uprawy ziół w warunkach domowych • rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin zielarskich • pogłębienie wiedzy na temat właściwości ziół i ich sposobów wykorzystywania • zastosowanie zdobytej wiedzy o ziołach w przygotowaniu produktów.

Dekompozycja celów projektu do zadań

1. Wyszukiwanie i opracowanie informacji, przygotowanie tekstów do prezentacji na temat właściwości i zastosowania ziół. 2. Organizacja i dokumentacja wycieczek do: • Poznańskiej Palmiarni, • fabryki herbaty Twinings w Swarzędzu, • Zielarni medycznej Arnika w Swarzędzu, • Ogrodu Roślin Leczniczych w Plewiskach, • doliny Cybiny. 3. Zaplanowanie i wykonanie doświadczenia sprawdzającego antyseptyczne działanie naturalnych antybiotyków: czosnku i cebuli; • przygotowanie materiałów do doświadczeń, • opracowanie wyników doświadczeń. 4. Przeprowadzenie spotkań i wywiadów z specjalistami: • lekarzem toksykologiem, • farmaceutą, • kosmetyczką, • kucharzem. 5. Uprawa ziół w doniczkach: • przygotowanie miejsca uprawy, • przygotowanie materiałów do uprawy, • pielęgnacja roślin, • preparowanie i wykorzystanie uzyskanych ziół. 6. Organizacja festiwalu ziół w szkole: • przygotowanie sali, • wyszukiwanie przepisów kulinarnych, kosmetycznych z zastosowaniem ziół, • pozyskanie materiałów do przygotowania produktów, których składnikiem są zioła, • degustacja herbaty, • przygotowanie plakatów informacyjnych i ulotek z przepisami z wykorzystaniem roślin zielarskich, • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dotyczących rozpoznawania gatunków ziół, i przypraw, testu ze znajomości właściwości ziół; testowanie herbaty. 7. Przygotowanie strony internetowej na Platformie Edukacyjnej „eszkoła - Moja Wielkopolska”: • przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu, • edycja strony w systemie Web Kameleon, • przygotowanie pytań do gry edukacyjnej, • przygotowanie prezentacji projektu.