• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Określenie obszaru problemowego

Jest to pierwszy krok do zainicjowania projektu. Polega na podjęciu decyzji jakiej dziedziny życia czy nauki projekt będzie dotyczył.
03.12.2012
10.03.2013
Projekt dotyczy znaczenia komunikacji, a w szczególności transportu, dla rozwoju naszego regionu oraz dla indywidualnych potrzeb mieszkańców. Uczestnicy projektu postanowili zainteresować się, czy rozwój regionu odbywa się kosztem środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców. Sądzę, że uczniowie osiągną większą świadomość i zrozumienie konieczności równowagi między rozwojem komunikacji a ochroną środowiska naturalnego.

Wybór tematu projektu

I. Generowanie pomysłów II.Wstępna selekcja III.Ostateczny wybór
03.12.2012
10.03.2013
Pierwsze nasze spotkania, to burza mózgów, nowe pomysły, czym się zająć, co nas interesuje? Uczestnicy projektu, to uczniowie ze Swarzędza oraz dojeżdżający z jego okolic. Okazało się wkrótce, że wspólnym tematem rozmów są dojazdy do szkoły, stąd pomysł, aby zająć się komunikacją, a w szczególności transportem. Znaczeniem transportu dla rozwoju regionu i jego skutkami dla środowiska. Swoje stanowiska uczniowie postanowili przedstawić w postaci debaty oksfordzkiej. Teza debaty : Rozwój komunikacji niesie negatywne skutki dla regionu. Antyteza : Nieprawda, że rozwój komunikacji niesie negatywne skutki dla regionu

Uzasadnienie wyboru tematu

Pytania pomocnicze: co zainspirowało uczniów do realizacji danego projektu; dlaczego będzie dotyczył danej tematyki; co jest w nim interesującego? Co powinna przynieść realizacja projektu?
03.12.2012
10.03.2013
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Swarzędzu pochodzą z różnych stron naszego rejonu. Ich życie i życie ich rodzin uzależnione jest od dobrego systemu komunikacyjnego, którego rozwój niestety ma negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Rozmowa na ten temat uzmysłowiła nam, że rozwój komunikacji w regionie ma dobre i złe strony. Istotne znaczenie ma położenie Swarzędza , miasta w pobliżu Poznania dlatego często dotykają nas problemy komunikacyjne wielkiego miasta. Dyskusję na ten temat postanowiliśmy przenieść na szersze forum i chcemy przygotować debatę oksfordzką Projekt pomoże uczniom uświadomić konieczność utrzymania równowagi między ochroną środowiska a rozwojem komunikacji.