• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Naszym celem jest przygotowanie debaty oksfordzkiej dla uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości, na temat rozwoju komunikacji w regionie i jej skutków dla naszego życia. Teza debaty : Rozwój komunikacji niesie negatywne skutki dla regionu. Antyteza : Nieprawda, że rozwój komunikacji niesie negatywne skutki dla regionu.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

1. Doskonalenie umiejętności zbierania danych na temat komunikacji w regionie. 2. Analiza i ocena zebranych informacji według określonego kryterium. 3. Doskonalenie umiejętności opracowania i przedstawiania wyników pracy. 4. Kształtowanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za wykonane zadanie. 5. Umiejętność przygotowania ankiety i opracowania jej wyników. 6. Kształtowanie umiejętności planowania pracy, w tym planowanie i organizacja wycieczek. 7. Umiejętność przygotowania pytań i przeprowadzania wywiadów ze specjalistami różnych dziedzin. 8. Doskonalenie umiejętności pracy z urządzeniami multimedialnymi. 9. Rozwijanie umiejętności retorycznych.

Dekompozycja celów projektu do zadań

Cele Zadania I. Doskonalenie umiejętności zbierania danych na temat komunikacji w regionie. 1.Przygotowanie wycieczki do fabryki samochodów Volkswagen. 2.Przygotowanie wycieczki pociągiem do Poznania i poruszanie się po mieście różnymi środkami transportu. 3.Spotkanie z przedstawicielami organizacji ekologicznych działających w regionie – wywiad. 4.Wycieczka na lotnisko międzynarodowe Ławica w Poznaniu. 5. Przygotowanie ankiety na temat „skąd dojeżdżają uczniowie naszego LO”, opracowanie wyników i przedstawienie informacji. II. Analiza i ocena zebranych informacji według określonego kryterium. 1.Przygotowanie wystąpienia podczas debaty. 2. Przygotowanie ankiety na temat „skąd dojeżdżają uczniowie naszego LO”, opracowanie wyników i przedstawienie informacji. III. Doskonalenie umiejętności opracowania i przedstawiania wyników pracy. 1.Przygotowanie opracowań dotyczących dodatnich i ujemnych stron rozwoju komunikacji. 2.Przygotowanie wystąpień do debaty oksfordzkiej. 3. Opracowanie wyników i przedstawienie informacji w postaci graficznej IV. Kształtowanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za wykonane zadanie. 1.Zaplanowanie i organizacja wycieczek. 2.Przygotowanie pytań do Globtrotera 3. Przygotowanie ankiety na temat „skąd dojeżdżają uczniowie naszego LO”, opracowanie wyników i przedstawienie informacji V. Umiejętność przygotowania ankiety i opracowania jej wyników. 1.Przygotowanie pytań do ankiety na temat „skąd dojeżdżają uczniowie naszego LO”. 2. Opracowanie wyników i przedstawienie informacji w postaci graficznej. VI. Kształtowanie umiejętności planowania pracy, w tym planowanie i organizacja wycieczek. 1.Przygotowanie wycieczki do fabryki samochodów Volkswagen. 2.Przygotowanie wycieczki pociągiem do Poznania i poruszanie się po mieście różnymi środkami transportu. 3.Spotkanie z przedstawicielami organizacji ekologicznych działających w regionie – wywiad. 4.Wycieczka na lotnisko międzynarodowe Ławica w Poznaniu. 5.Zapoznanie się z zasadami prowadzenia debaty oksfordzkiej 6.Podział zespołu na grupę broniącą tezy i grupę broniącą antytezy oraz wyznaczenie osób pełniących inne funkcje podczas debaty. VI. Umiejętność przygotowania pytań i przeprowadzania wywiadów ze specjalistami różnych dziedzin. 1.Spotkanie z przedstawicielami organizacji ekologicznych działających w regionie – wywiad. 2.Wywiad z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 3.Spotkanie z trenerami przygotowującymi do debaty oksfordzkiej. 4.Udział w wykładzie na temat komunikacji przygotowanym przez grupę uczniów pod opieką nauczyciela geografii. VIII. Doskonalenie umiejętności pracy z urządzeniami multimedialnymi. 1.Opracowanie relacji z wycieczek , wywiadów i innych prac naszej grupy i zamieszczenie ich na stronie internetowej. IX. Rozwijanie umiejętności retorycznych. 1.Przygotowanie wystąpień na debatę