• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Organizacja meczu towarzyskiego między drużynami juniorów starszych Unii Swarzędz i Lidera Swarzędz.

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

1.Budowanie pozytywnych relacji i integracja środowiska piłkarskiego Swarzędza. 2.Doskonalenie umiejętności zbierania informacji na temat historii i sukcesów Unii Swarzędz i Lidera Swarzędz. 3.Zapoznanie z obiektami piłkarskimi Swarzędza. 4.Promowania uczestnictwa w imprezach dotyczących piłki nożnej. 5.Poznanie teorii treningu piłkarskiego oraz jego wpływu na organizm człowieka. 6.Rozwijanie umiejętności organizacyjnych uczestników projektu. 7.Stworzenie strony internetowej na temat realizacji projektu.

Dekompozycja celów projektu do zadań

I.Budowanie pozytywnych relacji i integracja środowiska piłkarskiego Swarzędza.1.Współpraca przy organizacji meczu zawodników, trenerów, rodziców i działaczy swarzędzkich klubów piłkarskich.II.Doskonalenie umiejętności zbierania informacji na temat historii i sukcesów Unii Swarzędz i Lidera Swarzędz.1.Rozmowy z działaczami, piłkarzami i kibicami. 2.Analiza literatury i czasopism III.Zapoznanie z obiektami piłkarskimi Swarzędza.1.Wykonanie zdjęć.2.Opisanie obiektów. IV.Promowanie uczestnictwa w imprezach dotyczących piłki nożnej.1.Zaproszenie kibiców na mecz towarzyski-rozdanie zaproszeń.2.Stworzenie plakatu informacyjnego o meczu. V.Poznanie teorii treningu piłkarskiego oraz jego wpływu na organizm człowieka.1.Analiza literatury.2. Rozmowy z trenerami.VI.Rozwijanie umiejętności organizacyjnych uczestników projektu.1.Planowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych.2.Pozyskanie środków finansowych związanych z organizacją meczu. VII.Stworzenie strony internetowej na temat realizacji projektu.1.Zapoznanie z programami yala, epu, kameleon, globtroter.2.Przygotowanie i selekcja przygotowanych zdjęć i materiałów.