• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ROLA PTAKÓW W PRZYRODZIE

http://www.kuling.org.pl/edukacja/konspekty/Rola%20ptakow%20w%20przyrodzie%20kAMILA.pdf

ROLA PTAKÓW W PRZYRODZIE I ŻYCIU CZŁOWIEKA:

Działalność ptaków wywiera duży wpływ na terenach, na których żyją. ich rola w naturze i gospodarce człowieka jest ogromna:

1. Ze względu na duże zużycie energii przez ptaki, potrzebują one sporych ilości pożywienia (tj. nasiona, owoce, owady, czasem nawet spore ssaki):
-  koliber na przykład żywi się nektarem z kwiatów, bierze więc udział w zapylaniu kwiatów.
- padlinożercy, np. sępy pomagają utrzymać porządek, czyli pełnią tzw. funkcję sanitarną.  Zjadając pozostawione przez inne drapieżniki szczątki zwierząt, sprawiają, że na sawannach nie piętrzą się góry cuchnącej padliny.
W okresie lęgowym ptaki pobierają znacznie więcej pokarmu, gdyż muszą wykarmić zarówno siebie jak i swoje pisklęta, które zjadają dziennie więcej niż dorosłe osobniki. Pokarm pobierany jest z reguły w najbliższym sąsiedztwie gniazda, tak więc roślinność wokół niego jest dość dokładnie oczyszczona z owadów. 

2. Ptaki odgrywają też dużą rolę przy roznoszeniu nasion drzew i krzewów owocowych. Nie trawią ich, więc nasiona są bezpieczne. Istnieją takie nasiona, które bez wcześniejszego znalezienia się w przewodzie pokarmowym nie mogą wykiełkować. Strawieniu ulegają natomiast nasiona niektórych chwastów.

3. Dzikie ptaki odgrywają bardzo dużą rolę w niszczeniu szkodników. Ich pożywieniem są m.in. gryzonie i owady siejące ogromne zniszczenia w uprawach rolnych. Pozostawianie zadrzewień przy uprawach daje ptakom możliwość osiedlania się w ich okolicy i w naturalny sposób kontrolowanie liczby gryzoni czy owadów, co pozwala na znaczne ograniczenie użycia toksycznych środków chemicznych, które jak wiadomo często szkodzą samemu człowiekowi. 4. Ptactwo wodne ze względu na rodzaj swojego pożywienia również wpływa korzystnie na środowisko. Jesienią zbiera się na płyciznach i w zatokach morskich i zjada szczątki organiczne i resztki pokarmu wyrzucone przez ludzi.

4. Ptaki są przydatne w badaniach nad degradacją środowiska naturalnego- są traktowane jako wskaźniki zdrowotności życia przyrodniczego na danym terenie. W zależności od tego ile ptaków zamieszkujących dany obszar, określane jest jego bogactwo przyrodnicze. Zasobność biotopu w ptaki śpiewające, wskazuje na jego bogactwo zarówno wśród fauny, jak i flory.

5. Pełnią one także niewdzięczne zadanie selekcjonerów. Drapieżniki nie trudzą się chwytaniem osobników w pełni sprawnych i najsilniejszych. To osobniki chore i mniej sprawne padają ich ofiarami. Ograniczają w ten sposób zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się chorób. W pewnym sensie "dbają" też o dobrą kondycję populacji swoich ofiar i utrzymują ją w równowadze.

6. Dla przeciętnego człowieka najistotniejszą rolą ptaków jest bycie.. posiłkiem (rzecz jasna nie tylko człowiek się nimi żywi- ptaki stanowią ważny element łańcucha pokarmowego). Gatunki takie jak gęsi, kury, indyki, kaczki, perliczki, czy bażanty hodowane są od lat ze względu na mięso i jaja- są cennym źródłem białek. Nieco nowszym przedstawicielem drobiu są przepiórki japońskie i strusie. W przeszłości duża część ptasiego mięsa pochodziła z polowań, dziś są one raczej formą rozrywki niż sposobem na zdobycie pokarmu. Zabity ptak staje się po wypchaniu wspaniałą ozdobą w domu myśliwego.

7. Bardzo cenne są również ptasie pióra. Od lat wypycha się nimi kołdry, poduszki i choć na rynku pojawia się wiele konkurencyjnych surowców którymi można je napełnić, pierze pozostaje jednym z najbardziej cenionych (i... najcieplejszych). Istnieją całe fermy gęsi (przede wszystkim ich pióra są wykorzystywane w tym celu), których okrycie pozwala nam potem na przyjemny sen. Pierze wykorzystywane jest też jako element ozdobny, np. w formie szala „boa”.

8. Ptaki są też często hodowane jako „zwierzątka do towarzystwa”- na rynku dostępnych jest mnóstwo kolorowych papug i innych przedstawicieli tej gromady, jak np. gwarek, czy kanarek. . Pawie są często hodowane jako efektowna ozdoba parków, jak również domów prywatnych.

9. Ptaki pełnią od dawna rolę, która ma dla nas znaczenie czysto emocjonalne, krzepiącą naszą kulturę- ludzie od dawna pisali piękne wiersze, książki i pieśni opiewające niesamowite piękno ptaków, ich wspaniały śpiew i tak upragnioną przez człowieka zdolność lotu, będącego symbolem wolności.

Ptaki są sprzymierzeńcami człowieka. . Nie zapominajmy także, że urok, a przede wszystkim śpiew ptaków wpływa na lepsze samopoczucie człowieka i umila spacery każdego z nas.
To z pewnością nie wszystkie role jakie pełnią ptaki w naturze i w naszym życiu. Jedno jest pewne: gdyby nie ptaki, świat z pewnością nie byłby taki sam.

 

Drukuj artykuł
Alicja Banaszak, Aktualizacja: 13-05-2014 18:13:36
OCHRONA PTAKÓW GNIEŻDŻĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH

W sąsiedztwie ludzi, nawet w dużych miastach, żyje wiele gatunków dzikich zwierząt.
Często zamieszkują budynki, w których mieszkamy i my. Część z naszych sublokatorów należy do gatunków objętych ochroną prawną, w tym rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Dotyczy to np.
niektórych ptaków. Często ludzie odnoszą bezpośrednią korzyść z tego
sąsiedztwa, np. dzięki temu, że zwierzęta te redukują w okolicy liczbę stworzeń uważanych za dokuczliwe, np. komarów, myszy.

 

http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=97

http://www.salamandra.org.pl

http://www.otop.org.pl/ptasie-porady/ptaki-w-budynkach/