• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Formy realizacji

Forma realizacji projektu: praca zespołowa, badawcza, analityczna, pisemna, laboratoryjna.

Efekt końcowy projektu: publikacja prac w internecie, zamieszczenie dwudziestu pytań na globtroterze, prezentacja pracy na forum gimnazjum, wykonanie strony internetowej na serwerze gimnazjum9-poznan.pl CMS web kameleon.


 

Uczniowie zebrali materiał na temat: „Charakterystyka geograficzna Poznania”, „Powietrze i jego skład”, „Oddziaływanie zanieczyszczeń mechanicznych na organizm człowieka”, „Podstawy prawne monitoring jakości powietrza”, „Emisja zanieczyszczeń do powietrza”, „Stacje pomiarowe monitoring jakości powietrza”.

„Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000 – 2009” w tym: „Depozycja zanieczyszczeń z powietrza na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2010”, „Jakość powietrza atmosferycznego”, „Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia”, „Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin”.

 

Wyszukano Ustawy o dopuszczalnych zanieczyszczeniach powietrza, Utworzono listę 20 pytań będących wkładem do gry edukacyjnej i zamieszczono na globtroterze.

Uczestnicy dokonali samodzielnie pomiaru zanieczyszczeń pyłowych w 11 różnych punktach Poznania w okresie jednego miesiąca. Dokonywali odczytu zanieczyszczeń powietrza: Poznań 1 ul. Polanka oraz Poznań 2 ul. Dąbrowskiego (Ogród Botaniczny), z podziałem na dwie grupy w okresie od 3.04.2012 r. do 4.05.2012 r. Opracowano własne wnioski. Wykonali również animacje związane z ochroną środowiska za pomocą programu GifAnimator. Pogłębili wiedze informatyczną. Korzystali z programów komputerowych Mikrosoft Office: (word, excel. powerpoint, FrontPage), IrfanView,  picasa3, GIMP, GifAnimator. Wykonywali filmy ze zdjęć za pomocą programu Windows Movie Maker, zgrywali filmy z kamery i poddawali edycji za pomocą programu Pinacle Studio. Przedstawili stan środowiska Poznania w opisie i fotografii.

Wykonali stronę internetową http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum9-poznan/zanieczyszczenia_pylowe_poznania_1_1

Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach:

- w Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, gdzie zapoznano się ze stanem środowiska na terenie wielkopolski oraz sposobami pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

- na terenie naszej szkoły z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pogłębiając wiedze na temat: „Natura 2000”.

Drukuj artykuł
Edward Surlas, Aktualizacja: 22-06-2012 14:42:55

Natura 2000

Drukuj artykuł
Edward Surlas, Aktualizacja: 20-09-2012 11:15:20

Wyjśćie do WIOS

Drukuj artykuł
Bartek Scheffler, Aktualizacja: 24-06-2012 20:38:45
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon