• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Realizując projekt „Zanieczyszczenia pyłowe Poznania i ich wpływ na zdrowie jego mieszkańców” podzieliliśmy naszą pracę na cztery fazy.

            W I faza rozwoju grupy – orientacji, poprzez powiadomienie rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny LIBRUS wyłoniono zespół uczniowski.

            W II faza konfrontacji i eksploracji różnic, zajmiemy się sprawami technicznymi realizacji projektu oraz wybranie tematu projektu.

            Kolejne fazy: III faza rozwoju grupy i współpracy, dokonamy oceny stanu środowiska naturalnego i wpływu na człowieka. Przeprowadzimy badania zanieczyszczeń pyłowych w wybranych punktach Poznania. Ocenimy czy przekroczone są normy dopuszczalne. Podejmiemy współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Noskowskiego 23 w Poznaniu. Przedstawimy jak mieszkańcy chronią własne środowisko.

            W IV fazie – końcowej, przeprowadzimy dyskusję o procesie realizacji projektu, zaprezentujemy na forum zespołu i szkoły efekty wspólnej pracy, opublikujemy nasze wyniki badań na stronie internetowej a następnie weźmiemy udział w głosowaniu nad powstałymi projektami na zasadzie „Lubię to”.

            Wszystkim uczestnikom projektu życzę owocnej pracy i satysfakcji z wykonania projektu.

Drukuj artykuł
Edward Surlas, Aktualizacja: 27-06-2012 13:25:00
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon