• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aktualności

nasze bieżace plany działania!!!!!

 

37. Ocena projektu.

1. Samoocena zespołu.
2. Ocena i samoocena poszczególnych uczestników projektu.
3. ocena opiekuna.
4. Przygotowanie oceny zewnętrznej w ramach Konferencji Projektów Edukacyjnych.
5. Ustalenie prac montażowych do zewnętrznej prezentacji dla szkoły w czerwcu.

36. Przygotowanie zabawek do pokazu.

1. Konstrukcja zabawek.
2. Aranżacja miejsca pokazu.
3. Ustalenie scenariusza pokazu zabawek.
4. Wybór muzyki jako tła pokazu.

35. Prezenacja publiczna w sieci.

1. Ocena jakości materiału przygotowanego do przeezntacji w sieci.
2. Osoby odpwoeidzialne za strone techniczną - uwagi i wnisoki.
3. Pomysł organizacji linku odnisieniowego - próba realizacji.

34. kręcimy film o projekcie.

1. Praca na roboczym planie filmowym.
2. Koordynacja prac przez reżysera.
3. Dyskusja wyboru podkładu muzycznego.
4. Powtarzanie scen.

33.Scenariusz filmu o projekcie - czII.

1. Edycja sceanriusza.
2. Próby odegrania ról.
3. Modyfikacje czasowe i tekstowe.
4. Wymiana odtwórców głównych ról.
5. Nagranie wybranych scenek jako tester jakości.

32. Scenariusz filmu o projekcie.

1. Scenografia do nakręcenia filmu.
2. Operator filmowy - wybór i ustalenie zadan.
3. Tekst scenariusza - praca zespołowa.

31. Prezentacja modułu 1 projektu.

1. Prezentacja cząstkowa multimedialna
2. Przypisanie ról komentatorskich
3. Próby głosowe i czasowej synchronizacji
4. Sporządzenie listy niezbędnych środków do przeezntacji.
5. korekta edytorska prezentacji.
6. Zapisanie prezentacji na stronie

30. Zabawki kosmonautów prawie gotowe.

1. Działanie fotoogniwa - ruchome obrazy, złudzenia optyczne.
2. Budowanie modelu samolotu - finalizacja zabawki.
3.Edycja strony kameleona.
4. Budowanie prezentacji na bazie scenariusza.

29. Konstrukcja zabawek.

1. Testowanie działania fotoogniwa i problemy z uruchomieniem silniczka.
2. Śmigło służące jako wiatraczek.
3. Edytowanie strony kameleona.
4. Dopracowanie szczegółow scenariusza prezentacji projektu.
5. Zapoznanie się z prezentacjami zeszłorocznej edycji w nagaraniach .

28. Konstrukcja samolotu i karuzeli.

1. Przygotowanie materiałów.
2. Konstrukcja podstawy silniczka.
3. Budowa i działanie fotoogniwa.
4. edytowanie strony kameleona.
5. Edytowanie scenariusza prezentacji projektu.

27. Praca z użyciem lupy powiększającej.

1. Lupa powiększająca to soczewka dwustronnie wypukła.
2. Wnioskowanie na bazie doświadczen z użyciem lupy dotyczące
a. powiekszania tekstu
b. skupianie promieni świwetlnych za pomoca lupy w jednym punkcie
c. oszacowanie ogniskowej soczewki na 40 cm
d. rozmazywanie się obrazu po przekroczeniu ogniskowej
e. porównywanie długości świetlówek z długością kresek świetlnych na krtce po przejściu obrazu przez lupę
2. Kometarz do edytowanej strony kameleona.

26. Rozszczepianie światła słonecznego.

1. sprawdeznie stopnia nasłonecznienia jako wyznacznik powodzenia przeprowadzenia doświadczenia.
2. Przy użyciu szklanki wody i białej kartki tworzynmy tęczę.
3. Pryzmat - kolory teczy a zakresy widma.
4. cechy wiązki światła.
5. dyskusja wykorzystania tego doświadzcenia do konstrukcji zabawek.
6. Edytowanie strony w Kameleonie.
7. Przygotowywanie scenariusza prezentacji projektu - wersja robocza pierwsza.

25. Ciemne powierzchnie pochłaniaja więcej promieniowania cieplengo niż jasne powierzchnie.

1. Przeprowadzenie doświdczenia pomiaru temperatury wody w próbie wystawionej na działanie słonca i w próbie pozostawionej w ciemności.
2. Powtórzenie doswiadczenia w godzinach popołudniowych - indywidualna praca ucznia - zevbranie poamirów i analiza statystyczna.
3. Edytowanie strony internetowej platformy.
4. Konstruowanie zabawek - kreacja wyglądu w ujęciu artystycznym.
5. Archiwizacja działań uczniów.

24. Pytania i odpowiedzi do gry Globtrotter.

1. Czy od natężenia zależy wartość energii?
2. Czy uruchomimy zabawkę z panelem słonecznym za pomocą sztucznego światła (lampki)?
3. Czy do wytworzenia energii przez fotoogniwa potrzebne jest duże natężenie światła?
4. Czy wielkość fotoogniwa ma wpływ na ilość wytwarzanej energii?
5. Czy w skład panela słonecznego wchodzą ogniwa słoneczne?
6. W którym roku 1995 czy 1994 w labolatorium Bella odkryto ogniwa krzemowe?
7. Do czego służy energia świetlna (do czego jest wykorzystywana)?
8. Jak inaczej nazywamy ogniwa słoneczne?
9. W jaki sposób można "nabierać" światło słoneczne w jeden, wybrany punkt?
10. Czym możemy zastąpić naturalne światło słoneczne?
11. Jakich pierwiastków składa się fotoogniwo?
12. Czy w pojazdach kosmicznych wykorzystujemy energie słoneczną?
13.Czy prawdą jest, że satelity komunikacyjne przesyłają obraz telewizyjny wykorzystując fotoogniwa słoneczne ?
Zamieszczenie dopowiedzi do pytań w Web Kameleon.

23. Promienie słoneczne ogrzewają wodę.

1. Zaprojektowanie doświadczenia wykazującego wpływ promieni śłonecznych na ogrzanie wody.
2. Cel doświadczenia: wizualizacja efektu cieplarnianego.
3. Dokumentacja fotograficzna.
4. Wnioski i uwagi .
5. Uzupełnienie prezentacji multimedialnej.

22. Promienie słoneczne ogrzewają powietrze.

1. Doświadczenie: Promienie słoneczne ogrzewają powietrze.
a. rola termometru z doświadczeniu
b. zastosowanie światła odbitego  od lustra
c.  zastosowanie bezpośredniego padania światła słonecznego na termometr
d. statystyka powótrzeń wyników przy uwzglednieniu różnych pór dnia, rodzajów termometrów
e. błąd statystyczny
f. wnioski
g. ewaluacja wniosków.

21. Drzwi otwarte szkoły z naszymi fotoogniwami.

1. Ostatnie przygotowanie sali dla widzów.
2. sesja wywiadów.
3. Sesja fotograficzna.
4. Sesja nowych pomysłów.
5. pierwsza ewaluacja etapu początkowego pracy - ankietowanie gości.
6. Czynności porządkowe.

20. Projektowanie wizualne przygotowanych atrakcji dotyczących wykorzystania fotoogniw.

1. Próba uruchomienia modułów przygotowanych na popraednim spotkaniu.
2. Korekta względem planu, uwagi i wnioski.

19. Przygotowanie wystawy zastosowania fotoogniwa w uruchamianiu silniczka.

1. Przygotowanie wystawy zastosowania fotoogniwa w uruchamianiu silniczka.
a. prezentacja multimedialna dotycząca fotoogniw
b. wystawienie pracy na stoisko wizualizowane
c. podłączenie woltomierza i wykazanie przepływu prądu
d. konstukcja  puzzli do zabawy wyjaśniającej przepływ elektronów w ogniwie
e. zaznaczenie na tablicy Mendelejewa pierwiastków budujących fotoogniwo
f. stoisko konstrukcji modeli zabawek napedzanych energia słoneczną
g. ustawienie stanowisk mikroskopowych i binokularowych do obserwacji krystalicznej struktury pierwiastków z ppkt. e
h. sesja fotograficzna przedsięwzięcia
i. odbiór przygotowanej sesji przez dyrekcje szkoły.

18. Metody pozyskiwania energii ze słońca.

1. Praca z materiałami źródłowymi:
a. systemy grzewcze zasilane energia słońca
b. łodzie zasilane energia słońca
c. Radia zasilane energia słońca
d. samochody zasilane energia słońca
e. rola terenów pustynnych
f. rola szczytów górskich
g. brak racjonalnego i ekonomicznego sposobu gromadzenia energii słonecznej
h. burza mózgów dotycząca ppkt. g.

17. Jak działają ogniwa słoneczne?

1. Krystliczna struktura ogniw słonecznych posiada puste miejsca, przyjmujące elektrony.
2. Elektrony światła słonecznego (zastepowane przez światło sztuczne) wnikają do miejsc, gdzie poziom krzemu naładowany ujemnie stuyka się z poziomem naładowanm dodatnio.
3. Elektrony wędrują od strefy ujemnej do dodatniej.
4. Kiedy elektron opuszcza swoje miejsce, pozostawie je pustym
5. Taki ruch tworzy prąd elektryczny.
6. Próba podłączenia ciągu - źródło światła sztucznego - ogniwo - silniczek.
7. Pomiar woltomierzem napięcia.
8. Wynik pomiaru: 0,3 V.

16. Jak zbudowane są ogniwa słoneczne?

1. Zebranie przez uczniów ogniwa słoneczne z kalkutlatorów, lampek ogrodowych itp urzadzeń zostały przyniesione na zajęcia  w celu omówienia ich budowy.
2. Produkcja krzemowych ogniw rozpoczyna się od topienia krzemu.
3. Do takiej masy dodaje się pierwiastek, zdolny do wytworzenia półprzewodnika o ładunku elektrycznym ujemnym lub dodatnim.
4. Dla uzyskania ujemnego ładunku dodaje się fosfor lub arsen.
5. Do uzyskanie dodatniego ładunku używa się boru.
6. Dwa typy krzemu: N i P.
Schładzanie krzemu do postaci dużych kryształów.
7. Ścinanie kryształów za pomoca pił doiamentowych do postaci dysków, płatkow.
8. Dalsze procesy obróbki technologicznej az do uzyskania ogniwa obojetnego.
9. Podłączanie ogniwa do silniczka a ten do batrerii.
10. Naświtlanie światłem sztucznym ogniwa aż do uzyskania efektu pracy silniczka.

15. "Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga"

1. Wizyta na UAM, Wydział Fizyki 11.45
2. Zapoznanie się z wizerunkiem uczelni.
3. Wykład "Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga".
4. Dyskusja tematu dotycząca wykorzystania promieniowania rentgenowskiego oraz innych rodzajów promieniowań.
5. Zgłoszenie pytania przez uczennicę Wiktorię Przybylską fdotyczacą sposobów zabezpieczeń pomieszczeń z aparatami rentgenowskimi przez emisją promieni X na zewnatrz.
6. Pamiatkowe zdjęcia.
7. Niespodzianka w postaci poczęstunku: obiad.
8. Zwiedzenie Wydziału Biologii i omówienie gablot: anatomia bezkręgowców i kręgowców, dowody antropogenezy.
9. Powrót do szkoły
10. Pożegnanie.

14. Od czego zależy ilość energii słonecznej mozliwej do uzyskania zaposrednictwem ogniw słonecznych?

1.  Od czego zależy ilość energii słonecznej mozliwej do uzyskania zaposrednictwem ogniw słonecznych?
a. powierzchni ogniw słonecznych
b. wydajności ogniw słonecznych
c. kata pod którym światło pada na ogniwa słoneczne
d. natężenia padającego  światła
e. czasu padania światła na ogniwa słoneczne
f. długosci fal promieni świetlnych padających na ogniwa słoneczne.
2. Ogniwo bedzie najbardziej widowiskowo działać, gdy wyatwimy je na pd, wsch lub zach okno, przy maksimum oswietlenia słonecznego: hipoteza.
3. Odległość baterii słonecznychod sztucznego źródła światła uzale zniona będzie od mocy tego ostteniego: doświadczenie.

13. Ewaluacja wywiadu

1. Refleksje dotyczace wywiadu z ewaluatorem projektu.
2. Mocne strony grupy: umiejętnośc dyskutowania, bardzo dobra orientacja w sposobie realizacji projektu
3. Słaba strona grupy: popracować nad stylistyką przekazu informacji na zewnątrz.
4. Poczęstunek finalizujący pierwsze konfrontacje zewnętrzne.

12. My i o nas

Rozmowa z panią Ewą Marchwką na temat realizacji projektu  w szkole.

11. Aby ogniwo słoneczne działało jak najlepiej.

1. Trzymanie ogniwa słonecznego z dala od nadmiaru źródła ciepła ze względu na możliwośc stopienia się soczewek kolektorowych.
2. Ogniwo przetwarza energię świetlną a nie ciepło na energię elektryczną.
3. Zasady: Nie upuść, nie rzucaj, nie ściskaj zbyt mocno ogniwa, aby się nie stłukło.
4. Skierować ogniwo na światło słoneczne aby wytworzyć energię elektryczną.
5. Powyższe doświadczenie przeprowadzić z użyciem światła sztucznego.
6. Uwaga: Nie wykorzystywać do doświadczeń światła zimnego np jarzeniówek.

10. Ogniwo fotowoltaiczne.

1. Fotoogniwo = ogniwo fotowoltaiczne =ogniwo słoneczne = słoneczny moduł komórkowy.
2. Rok 1954 laboratorium Bella - odkrycie krzemowego ogniwa slonecznego.
3. Uzycie fotoogniw do pojazdów bafdających przesztreń kosmiczną, min ładowanie akumulatorów statku.
4. Wykorzystanie fotoogniw do satelitów przesyłających obrazy telewizyjne.
5. Zestaw niezbedny do konstruowania urządzeń zasilanych energia słoneczną - burza mózgów.
6. Próba wywadu o projekcie.

9. Energia słoneczna dzisiaj i jutro.

1. Zagadnienia uwzględnione przez uczniów w prezentacji - omówienie przez każdego autora swojego modułu.
a. ogien jako światło odbite przez lustro na szczape drewna
b. piece do topienia metalu sprzed 200 lat
c. wykorzystanie energii śłonecznej w postaci siły powietrza do napedzania wiatraków, kóre mieliły ziarna zbóz
d. budowanie domów "łapiacych" wiatr w ciepłych krajach jako sposób na klimatyzację
e. budowanie domów, które chroniły przed dokuczliwymi wiatrami i umożliwiały korzystanie z ciepła promieni słonecznych
f. zainteresowanie energia słoneczna współczesnych z powodu rosnacych kosztów innych nosników energii oraz malejacych zasobów paliw  (ropa, gaz)
g. nowe produkty przetwarzające i magazynujace energie słoneczną przed nami
2. Eksperymenty z energia słoneczną - plan działań.

8. Wykorzystanie energii słonecznej w doświadczeniach.

1. Weryfiakcja kart zgłoszeniowych.
2. Weryfikacja modułów tematycznych w postaci prezentacji.
3. Instruktaż BHP do przeprowadzania doświadczeń z wykorzystaniem energii słonecznej.
4. Wykonanie zdjęć baterii słonecznych zasilających sygnalizację świetlną niedaleko szkoły.

7. Pojęcie energii słonecznej

1. Oswietlenie pokoju przez padajace światło słoneczne dla  wielu ludzi.
2. Wzrost temperatury w pokoju opisanym powyżej.
3. Poparzenie w wyniku długiego opalania się na słońcu.
4. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania elektryczności, ogrezwania i chłodzenia budynków, napędzania silników, filtrowania wody morskiej, pozyskiwania soli i innych minerałów z wody morskiej.
5. Ogniwa fotowoltaiczne (bateria słoneczne) preztwarzają światło słoneczne na energie elektryczną.
6. Generatory napedzane wiatrem wytwarzane przez Słońce produkują energię elektryczną.
7. W oceanach róznice temperatur pomiedzy powierzchniową warstwą wody a niższymi warstwami sa wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.
8. Zadanie na nastepne spotkania.

6. Korekta dpkumentacji projektu.

1. Weryfikacja kart zgłoszeniowych.
2. Weryfikacja zgromadzonych materiałów o energii słonecznej.
3. Podział tematyczny przygotowanych tresci na moduły tematyczne.
4. Sprawozdanie na bazie autoprezentacji wybranego modułu.
5. Sugestie do poprawy pracy indywidualnej.
6. Przesłanie prezentacji na ustalony termin styczniowy do lidera grupy uczniowskiej.
7. Przesłanie prezentacji zebranych przez lidera do informatyka  - scalanie prezentacji i jej graficzne ujednolicenie.
8. Zadania uzupełniające prezentację - pomysły, uwagi i wnioski

5. Podział zadań pomiędzy członków grupy.

1. Podział zadań pomiędzy członków grupy.
2. Akceptacja przyporzadkowanych zadan osobom prze te ososby i pozostałych członków grupy - kontrakt wykonawczy.
3. Wybór lidera, sekretarza, fotoreportera, informatyka grypu.
4. Ustalenie formy redagowania materiałów teoretycznych  na temat projektu.
5. Ustalenie formy przekazywania materiałów cząstkowych z wykorzystaniem starych adresów mailowych.
6. Korekta i wskazówki nadal popełnianych błędów przy wypełnianiau kart zgłoszenia.
7. Przypomnienie o najblizszych terminach spotkań.

4. Temat, cele, zadania, treści projektu.

1. Przypomnienie zeszłorocznych projektów naszego gimanzjum.
2.Wybór ekologii jako źródła do poszukiwania tematu.
3. Na czym polega metoda projektu?
4. Wybór zagadnień o energii słonecznej jako prekursor tematu.
5. Pomysł na formy wykonania projektu.
6.Weryfikacja poprawnościwypełnienia kart zgłoszenia.

3. Dokumentacja projektowa - cz2.

1. Zebranie kart zgłoszenia.
a. sprawdeznie poparwności adresów i haseł uczniowskich - problemy.
2. Weryfikacja poprawności wypełnienia kart.
3. Omówienie najczęstszych błędów przy wpisywaniu danych osobowych w YALA.
4. Korekta błędów
5. Prezentacja tabeli podanego do OFEK składu uczniowskiego.
6. Przypomnienie o zadaniach i terminach ich realizacji.

2. Dokumentacja projektu edukacyjnego.

1. Komponenety Platformy Edukacyjnej - praca w zespołach przy komputerach.
2. Zapoznanie się z aplikacjami: YALA, EPU, Globtroter, WEB Kameleon.
3. Informacja o ilości zajęć edukacyjnych - harmonogram spotkan na czas do ferii zimowych.
4. Instruktaż wypełnienia kart zgloszenia przez ucznia.
5. Wypełnianie kart zgłoszeniowych przez uczniów.
6. Podział zadań datowanych pomiędzy uczestników projektu.

1. Zasady realizacji projektu.

1. Vademecum wiedzy o porjekcie e-Szkoła Wielkopolska.
2. Partnerzy i uczestnicy projektu.
3. Cele ogólne i szczegółowe projektu.
4.Komunikacja i współpraca w grupie.
5. Praca na platformie edukacyjnej i jej cechy.
6. Etapy realizacji projektu uczniowskiego.
7. Rekrutacja zainteresowanych projektem uczniów.
8. Ankieta: Pomysł na projekt.

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon