• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Metody i narzędzia

Podczas pracy nad projektem posługiwaliśmy się następującymi narzędziami:

  1. ankieta - przeprowadzenie ankiet wśród różnych grup społecznych na temat znajomości starych zawodów
  2. analiza danych - dokonywanie analizy danych statystycznych i wiadomości zdobytych z różnych źródeł
  3. wywiad - z przedstawicielami różnych rzemiosł
  4. film - zrealizowanie filmu dotyczącego pracy nad projektem
  5. prezentacja - przedstawienie rezultatów swojej pracy i wykonanie strony internetowej na serwerze web kameleon

 

Drukuj artykuł
Barbara Olek, Aktualizacja: 15-05-2013 16:59:55