• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etapy realizacji

Realizację naszego projektu podzieliliśmy na klika etapów:

  • etap I - wybór tematu projektu, który poprzedziły dyskusje, określenie obszaru problemowego, kwestie organizacyjne - wypełnienie dokumentacji

  • etap II - zbieranie danych poprzez przeprowadzenie ankiet, wycieczki do zakładów rzemieślniczych, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach wiedzy

  • etap III - opracowanie zebranych informacji, także graficzne - plakaty

  • etap IV - prezentacja rezultatów

Drukuj artykuł
Barbara Olek, Aktualizacja: 27-05-2013 23:16:08