• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Cele projektu

 

 

 główny celu projektu

 • rozwijanie zainteresowania własnym regionem
 • popularyzacja nauk przyrodniczych
 • pobudzanie uczniów do twórczej aktywności
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą
 • integracja zespołu   

 

 

szczegółowe cele projektu

 • doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł
 • nabywanie umiejętności selekcji zebranych materiałów
 • doskonalenie umiejętności korzystania z edytorów tekstu i grafiki
 • doskonalenie umiejętności manualnych i poczucia estetyki

 

 

 

Drukuj artykuł
Barbara Olek, Aktualizacja: 09-06-2013 18:26:27