• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Metody i narzędzia

W naszym projekcie posługiwaliśmy się następującymi narzędziami:

 

Analiza treści   samodzielne wyszukiwanie informacji biograficznych na temat wybranych przez nas twórców.

Prezentacja - opracowanie prezentacji poświęconych danemu literatowi.

Interpretacja - samodzielne próby interpretacyjne tekstu literackiego.

Wystawa - przygotowanie wystawy plakatów prezentujących sylwetkę i dorobek badanych twórców.

Wywiad – spotkania z ludźmi znającymi osobiście twórców, którymi się interesujemy.

Film - stworzenie filmu w celu dokumentacji naszych działań.

Wycieczka edukacyjna - udanie się do miejsc, z którymi poeci i pisarze byli związani.

Happening - akcja propagująca naszą pracę i promująca literatów w środowisku lokalnym podczas fesynu

                    osiedlowego.

Metoda wycieczki poglądowej wymaga sporej pracy nóg

W Bibliotece Raczyńskich

  • Przeszukujemy katalogi
  • Wysyłamy rewersy
  • Korzystamy z pomocy pani bibliotekarki
  • urządzenie do czytania mikrofilmów
  • ...czyli kindle 40 lat wcześniej...

U źródeł wiedzy...

   Żeby w ogóle móc poznać przedmiot naszych badań, trzeba było wybrać się do biblioteki, by wiedzieć, gdzie i jak szukać ważnych dla nas informacji.  3 grudnia 2012 poszliśmy więc na ul. Święty Marcin do Biblioteki Raczyńskich. Obejrzeliśmy czytelnię i urządzenie do czytania mikrofilmów, a także nauczyliśmy się wypełniać rewersy i zamawić książki! Powyżej prezentujemy krótki fotoreportaż.
Drukuj artykuł
Natalia Kuźmińska, Aktualizacja: 13-06-2013 21:19:13
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon