• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Na Gajowej u Iłły ...

 • sukienka i kapelusz Kazimiery Iłłakowiczwny
 • fragmenty biblioteczki poetki
 • autentyczne sprzęty, których używała poetka
 • opiekunka projektu dokonuje wpisu w księdze gości
 • biurko pani Kazimiery, a na nim okulary Iłły
 • podstawowy sprzęt poety - maszyna do pisania
 • gablota w muzeum-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny
 • strój poetki w przybliżeniu
 • portret starszej Iłły
 • zdjęcie poetki
 • dedykacja na Biblii od poety Brandstaettera
 • pocztówka od Romana Brandstaettera adresowana do Iłły
 • odznaczenia poetki
 • pudła, paki, kuferki ...
 • Czytamy regulamin sąsiedzkiego współżycia autorstwa poetki!
 • a my oglądamy, patrzymy...
 • maska pośmiertna Kazimiera Iłłakowiczówny
 • największa podkowa, od największego konia, na największe szczęście... obecna w domu poetki

Wizyta w muzeum-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny

    21 marca wybraliśmy się na ulicę Gajową w Poznaniu, do muzeum pracowni - poetki Kazimiery Iłłakowiczówny. Weszliśmy do mieszkania, w którym mieszkała przez wiele lat i zatopiliśmy się w fascynującej opowieści o życiu poetki wygłoszonej przez panią kustosz. Byłymomenty wzruszające i anegdotki, mogliśmy nawet wysłuchać głosu poetki utrwalonego na taśmie. Przez chwilę poczliśmy, że przenosimy się w czasie do lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych... Wycieczka ta była niezmiernie ciekawa.
Drukuj artykuł
Natalia Kuźmińska, Aktualizacja: 12-06-2013 22:51:48

Przed domem, w którym znajdowało się mieszkanie Kazimiery Iłłakowiczówny

 • Tablica upamiętniająca poetkę na jej domu przy ulicy Gajowej
 • tabliczka na domu-muzeum
 • pomnik przed zajezdnią tramwajową na ul. Gajowej; na tablicy fragment wiersza Iłłakowiczówny:

Spotkanie z Gościem

          Dnia 22 maja naszą szkołę odwiedził profesor Grzegorz Ratajczyk, przyjaciel poety Wincentego Różańskiego. Przy ciachu i kawie opowiadał nam o poecie i ich wzajemnych relacjach. Pan profesor pokazał nam listy, rękopisy i notatki poety, a także swoje obrazy, na których Różańskiego umieścił. Poniżej prezentujemy fragmenty wspomnień pana profesora o Różańskim, zaś o wizycie gościa możecie poczytać również w zakładce Aktualności.

Drukuj artykuł
Natalia Kuźmińska, Aktualizacja: 13-06-2013 20:20:52

Nim zaczęła się gawęda...

Gość prawi...

Gość czyta wiersz o sobie; autor wiersza: Wincenty Różański

Spotkanie z panią Grażyną Daniel, dyrektorką szkoły Łejery

            Dnia 24 maja 2013 r. gościliśmy w szkole Łejery. Wysłuchaliśmy wspomnień pnani dyrektor o Emilii Waśniowskiej. Pani dyrektor znała poetkę osobiście, dlatego była dla nas cennym źródłem informacji. Poniżej prezentujemy filmy z tego spotkania, a nieco więcej możecie o nim przeczytać w Aktualnościach.

Drukuj artykuł
Natalia Kuźmińska, Aktualizacja: 14-06-2013 08:20:24

W łejerskiej bibliotece...

słuchamy wspominek...

o Emilii Waśniowskiej, która zupą częstowała

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon