• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kolska Ceramika

Projekt przedstawia historię, rozwój i produkcję oraz czas obecny "Kolskiej Ceramiki". Miasto Koło od czasów średniowiecznych związane było z ceramikę i garncarstwem. Poprzez poszczególne wieki i lata historycznego rozwoju miasta kształtował się rozwój wszystkich dziedzin gospodarczych, w których jedną z głównych ról do dnia dzisiejszego odgrywa "Kolska Ceramika". "Kolska Ceramika" to: Kolski Fajans, Zakłady Sanitec Koło, to rzemiosło garncarskie w jego historycznym ujęciu, ale to również działalność i funkcjonowanie naszego kolskiego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Projekt, który mieliśmy przyjemność realizować i wspólnie nad nim pracować pokazuje "wszystko", co jest ciekawe i co można powiązać z szeroko rozumianą ceramiką. Bardzo nam zależało, żeby przedstawione efekty i rezultaty projektu były również naszym osobistym wkładem, naszego zespołu projektowego w promocję naszego miasta Koła, naszej "Małej Ojczyzny". Mamy nadzieje, że wszystko co jest pokazane i prezentowane w projekcie spowoduje, iż nasze przemyślenia i dokonania będą dla wszystkich zainteresowanych dostarczycielem ciekawych zasobów i informacji o naszym regionie i mieście Kole. Pozdrawiamy. Zespół projektowy "Kolskiej Ceramiki"

O regionie

nasz regionLiczące ok. 25 tysięcy mieszkańców Koło leży w samym centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 14 kilometrów kwadratowych. Jest częścią Wielkopolski - historycznej krainy w dorzeczu środkowej Warty, która w X wieku stała się kolebką państwa polskiego.
Koło stanowi jedno z głównych centrów gospodarczych, kulturowych i oświatowych tego regionu. Jest stolicą powiatu kolskiego, siedzibą jego władz i wielu instytucji powiatowych. Niezwykle korzystne położenie sprawiło, że Koło już w średniowieczu stało się znaczącym ośrodkiem handlowym, w którym krzyżowały się lądowe i wodne szlaki komunikacyjne.

Miasto Koło stolica powiat kolskiego przywróconego w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999. Powiat kolski powstał w 1867 w wyniku wydzielenia z wschodniej części powiatu konińskiego w guberni kaliskiej Królestwa Polskiego.
Przez powiat kolski przebiega autostrada A 2 i droga krajowa nr 92 oraz linia kolejowa nr 3.

O projekcie

Wielkopolska - Moja Wielkopolska, to także nasze Koło, miasto nad Wartą, miasto fajansu i ceramiki sanitarnej, czyli Kolskiej Ceramiki. Tradycje ceramiczne w Kole sięgają daleko w przeszłość. Okresem szczytowym popularnego tu garncarstwa jest wiek XVI. W tym okresie na północy miasta (za Wartą) wykształciła się samodzielna osada rzemieślnicza zamieszkała głównie przez garncarzy i zdunów. Pierwszym zakładem ceramicznym jest cegielnia T. Świrskiego uruchomiona w roku 1806. W roku 1984 pracują w Kole dwie, a w 1876 cztery fabryki fajansu. Okres produkcji trzech zakładów jest bardzo krótki. Jedynie fabryka założona przez Józefa Freudenreicha w 1842 pracowała do początku XXI wieku. Zakład produkował półporcelanę, fajans, szkło, w późniejszym okresie tylko fajans. Kolska Ceramika, to nie tylko fabryka fajansu, to także Zakłady Wyrobów Sanitarnych "Koło" - obecnie potentat produkcji światowej "Sanitec Koło". Nasz projekt pozwoli zapoznać wszystkich zainteresowanych z naszą Kolską Ceramiką.
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon