• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fauna i flora naszego regionu

Projekt obejmuje faunę i florę dorzecza Warty a także pomniki przyrody w naszym mieście i powiecie.

O regionie

nasz regionKoło położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego
nad rzeką Wartą, w granicach Kotliny Kolskiej, która wchodzi w skład
makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. Miasto sąsiaduje z
gminami: Koło, Kościelec oraz Osiek Mały. Położone jest na średniej
wysokości 101 m n.p.m. Położone przy drodze krajowej nr 92 i linii
kolejowej Poznań – Warszawa

Koło ma obszar 13,85 km², w tym:

użytki rolne: 48%
użytki leśne: 5%
grunty zabudowane i zurbanizowane: 41%
wody: 2%

O projekcie

Fauna i flora powiatu kolskiego jest obiektem naszego zainteresowania, ponieważ dorzecze rzeki Warty posiada wysokie, unikalne walory ogólno przyrodnicze. Dolina Wart w okolicach Koła jest miejscem występowania łęgów wierzbowych i topolowych i najbardziej zagrożonych wyginięciem siedlisk leśnych Europy. W wyniku działalności człowieka wiele z tych zbiorowisk zostało przekształcone w użytki rolne a pozostałością po lasach są pojedyncze drzewa. W starorzeczach Warty występują rzadkie lilie wodne do których należy grążel żółty, grzybienie białe, osoka aloesowata, tzw. kaktus wodny. Na łąkach można spotkać piękne storczyki, rzadko spotykaną purchawicę olbrzymią, a także dużą grupę zwierząt, owadów i pajęczaków. Całe bogactwo dorzecza Warty spowodowało iż zainteresowaliśmy się tym tematem . Zapoznajemy się z fauną i florą tego regionu fotografując, obserwując i opisując ją.