• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dookoła średniowiecznego Koła

Projekt opisujący zabytki miasta, życie codzienne jego mieszkańców w dobie średniowiecza, strukturę społeczną i rzemiosło.

O regionie

nasz regionLiczące ok. 25 tysięcy mieszkańców Koło leży w samym centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 14 kilometrów kwadratowych. Jest częścią Wielkopolski - historycznej krainy w dorzeczu środkowej Warty, która w X wieku stała się kolebką państwa polskiego.
Koło stanowi jedno z głównych centrów gospodarczych, kulturowych i oświatowych tego regionu. Jest stolicą powiatu kolskiego, siedzibą jego władz i wielu instytucji powiatowych. Niezwykle korzystne położenie sprawiło, że Koło już w średniowieczu stało się znaczącym ośrodkiem handlowym, w którym krzyżowały się lądowe i wodne szlaki komunikacyjne.

O projekcie

Projekt e-szkoła MOJA WIELKOPOLSKA realizowany jest w Gimnazjum nr 3 w Kole.
Tematem projektu jest "Dookoła średniowiecznego Koła".
Projekt opisuje średniowieczną architekturę miasta, jego znaczenie w Wielkopolsce, życie mieszkańców, strukturę społeczną, rzemiosło i handel.