• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bogactwa naturalne Ziemi Kolskiej

Projekt dotyczy bogactw naturalnych Ziemi Kolskiej- wody, soli kamiennej i węgla brunatnego.

O regionie

nasz regionKoło jest jednym ze starszych miast w Polsce, które liczy 23 609 mieszkańców (stan na 12 czerwca 2012 roku). Przywileje lokacyjne zawdzięcza ostatniemu królowi z dynastii Piastów - Kazimierzowi Wielkiemu. Miasto założono w 1362 r. na prawie magdeburskim, na wyspie w rozwidleniu rzeki Warty. Pochodzenie jego nazwy nie zostało do końca wyjaśnione. Jedni badacze uważają, że wiąże się ona z jego położeniem geograficznym, inni wywodzą ją od prasłowiańskich "kół" - miejsc zgromadzeń publicznych. W czasach przedlokacyjnych Koło było już znaczną osadą. Krzyżowały się tu szlaki handlowe; niewykluczone, że w pewnym okresie biegła tędy droga kupiecka z terytoriów rzymskich do Bałtyku, zwana "szlakiem bursztynowym". Położenie w rozwidleniu rzeki Warty, wśród nadwarciańskich bagien, decydowało o obronnych walorach osady.

O projekcie

Nasz projekt przedstawia zasoby naturalne Ziemi Kolskiej
Zasoby które się na niej znajdują to:
-węgiel brunatny
-sól kamienna
-woda (rzeka Warta)
Podczas realizacji projektu staramy się jak najlepiej poznać zasoby naszej ziemi i dowiedzieć się najwięcej o powstaniu, wydobyciu ,wykorzystywaniu i zastosowaniu bogactw naturalnych.
W trakcje projektu :
-zwiedzamy miejsca wydobycia bogactw naturalnych
-przeprowadzamy wywiady
-robimy ciekawe zdjęcia i nagrywamy filmiki
-wykonujemy doświadczenia związane z zasobami ziemi
-wspólnie pracujemy na platformie edukacyjnej
-organizujemy spotkania na których rozmawiamy na temat projektu