• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bernardyni to nie bernardyny.

W naszym projekcie poznamy historię zakonu Bernardynów , dowiemy się jak wygląda codzienne życie zakonnika , zapoznamy się ze słownictwem związanym z życiem klasztornym. Ciekawym elementem projektu będzie również poznanie historii klasztoru i kościoła jako ważnego zabytku miasta , odkrycie tajemnych i ciekawych miejsc. Zwrócimy uwagę na niecodzienne ułożenie budowli na wyspie rzeki Warty i ukazanie jej niszczycielskiego działania.

O regionie

nasz regionKoło
to miasto , które po reformie administracyjnej w 1999 r. włączono do woj. wielkopolskiego.
Położone jest w granicach Kotliny Kolskiej nad rzeką Wartą.
Jest jednym ze starszych miast w Polsce.
Zostało założone w 1362 roku jako własność królewska. Przywileje lokacyjne zawdzięcza ostatniemu królowi z dynastii Piastów – Kazimierzowi Wielkiemu.
Pochodzenie jego nazwy nie jest do końca jasne. Jedni badacze uważają, że wiąże się ona z jego położeniem geograficznym (np. na wyspie rzecznej o kształcie koła), inni natomiast wywodzą ją od prasłowiańskich „kół” – miejsc zgromadzeń publicznych starszyzny plemiennej, które mogły mieć tu miejsce ze względu na specyficzne położenie osady na wyspie rzecznej.
Do najstarszych zabytków miasta zalicza się m.in. kompleks kościoła NMP i klasztor Bernardynów.

Patronami naszego miasta są św. Bogumił i św. Tekla , której relikwie znajdują się w przyklasztornym kościele.

O projekcie

Poprzez projekt chcemy dowiedzieć się jak wygląda codzienne życie zakonnika, jaka jest historia powstania zakonu Bernardynów. Zwiedzimy zakon, porozmawiamy z zakonnikami. . Odpowiemy na pytanie czy Bernardyni hodują bernardyny? Przybliżymy piękno kościoła i odkryjemy tajemnice piwnic.