• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Szkło -czy diabli się spodziewali, co z piaskiem nam dali?

Znaczenie szkła w gospodarce i w życiu codziennym.

O regionie

nasz regionZiemia Złotowska położona jest w najbardziej wysuniętej na północ części województwa wielkopolskiego, na skraju Pojezierza Krajeńskiego wchodzącego w skład Pojezierza Pomorskiego.
Rzeźba terenu Ziemi Złotowskiej, podobnie jak całego Pomorza i Wielkopolski, jest dziełem lądolodu skandynawskiego i powstałych
z niego wód roztopowych. Decydujący wpływ na aktualną powierzchnię terenu miało ostatnie nasunięcie lądolodu zwane Zlodowaceniem Bałtyckim. Wody wypływające z czoła lądolodu rozmyły ukształtowane wcześniej ciągi moren czołowych i usypały rozległe pola sandrowe. Pola piaszczyste i doliny rzeczne podzieliły na fragmenty istniejącą wcześniej morenę denną z ciągami moren czołowych - powstała w ten sposób Wysoczyzna Krajeńska. Formy związane z akumulacyjną działalnością wód roztopowych w lądolodzie to wały ozowe, występujące m.in. w rejonie Złotowa i Skica oraz pagórki kemowe na Pojezierzu Krajeńskim.
Bogactwo w piaski powoduje korzystne warunki rozwoju przemysłu szklarskiego.

O projekcie

Zainspirowani słowami pewnego mieszczanina z Ujścia zawartymi we ,,Wspomnieniach Wielkopolski" Edwarda hr. Raczyńskiego, które brzmią ,,Licho to, Panie licho, ten piasek nam naniosło (...), że nam tu bies te zaspy nadmuchał na nasze ogrody"- postanowiliśmy dowieść, że piasek będący diabelskim przeklęciem stał się surowcem, z którego można tworzyć rzeczy niezwykłe - jedną z nich jest szkło.
Projekt ma za zadanie w jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy i oryginalny sposób ukazać ogromne znaczenie szkła w życiu codziennym
i w gospodarce. ,,Wgryziemy" się w szkło: poznamy produkcję ręczną i zautomatyzowaną; poeksperymentujemy: wyprodukujemy szkło, wydmuchamy szkło, wytworzymy muzykę w szkle; dowiemy się, co sądzą mieszkańcy Złotowa, ci mali i ci duzi, na temat szkła i recyklingu. Udokumentujemy piękno szkła w obiektywie. Podjęte przez nas zadania dowiodą, że szkło, wbrew pozorom, posiada wyjątkowe walory, ma szerokie zastosowanie, a przy tym jest surowcem energooszczędnym i ekologicznym.