• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Niebo bez tajemnic

 

Kalisz - miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze ... 
 
Zdanie to ma swoje uzasadnienie w słowach Ptolemeusza, który w swojej Geografii kreśląc mapy ziem Cesarstwa na szlaku bursztynowym umieszcza osadę Calisia.
Ten sam Ptolemeusz był jednym z największych naukowców starożytności - ostatnim z wielkich astronomów starożytności. Swoją działalnością naukową w zakresie astronomii utrwalił na wiele setek lat geocentryczny model Układu Słonecznego. Teorię tę obalił Mikołaj Kopernik, absolwent Akademii Krakowskiej, który w trakcie studiów słuchał wykładów Wojciecha z Brudzewa k. Kalisza.
Na początku XVII wieku w naszym mieście zamieszkał jezuita - Karol Malapert. Z jednej z wież kolegium jezuickiego badał plamy na Słońcu. Używał w tym celu teleskopu. Jest to pierwsze datowane wykorzystanie tego instrumentu na ziemiach polskich. Obserwacje prowadzone metodą projekcji wymagały, aby luneta podążała za przesuwającym się po niebie Słońcem. Malapert wraz z Aleksym Sylviusem skonstruował w tym celu trzy różne sposoby mocowania lunety – stąd można go uznać za prekursora montażu paralaktycznego.
Tajemnice nieba inspirowały w II poł. XX w. inż. Janusza Kaźmierowskiego, który na dachu bloku przy ul. Ułańskiej, prowadził popularne wówczas, obserwatorium.
 
Niebo gwiaździste nad nami ...
od zawsze zadziwiało i ciekawiło. W swoich poszukiwaniach chcemy odkrywać jego tajemnice oraz przybliżyć sobie i innym postaci tych, którzy jego badaniu poświęcili swoje talenty i umiejętności.
 
Drukuj artykuł
Andrzej Czajkowski, Aktualizacja: 19-07-2012 20:16:31