• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kościół - kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej we Wrzeszczynie

KARTA EWIDENCJI KOŚCIOŁA


Nazwa: Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej

Funkcja: kościół filialny parafii p.w. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Michała w Wieleniu

Lokalizacja: Wieś leżąca 5 km na wschód od Wielenia, na lewym brzegu Noteci, przy drodze Wieleń - Czarnków. W okolicy wsi znaleziono liczne zabytki archeologiczne m.in. cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1475 r. W tym czasie osada należała do dóbr biskupich; źródła historyczne potwierdzają, że dziesięcina z Wrzeszczyny stanowiła uposażenie kolegiaty w Szamotułach. Następnie wieś wchodziła w skład dóbr wieleńskich.

Dane techniczne: kościół murowany, otynkowany, mały

Data powstania: 1992 r.

Fundatorzy: parafianie z Wrzeszczyny

Budowniczowie: parafianie z Wrzeszczyny

Styl architektoniczny: nieokreślony

Surowiec: cegła

Dokumenty związane z historią obiektu: akt poświęcenia przez ks bp . Zdzisława Fortuniaka, Kronika kościoła

Gospodarze duchowni: proboszczowie parafii p.w. Matki Bożej Wniebowziętej i św. Michała w Wieleniu

ks. proboszcz Wiktor Sobecki    1947-1956
ks. proboszcz Alfons Salewski  1956-1968
ks. proboszcz Czesław Olejniczak  1968-1968
ks. proboszcz Jan Musielak    1968-1980
ks. proboszcz Zygmunt Janowicz 1980-1992
ks. proboszcz Roman Poplewski 1992 -

Wyposażenie:

- ołtarz: posoborowy
- dzwon: odlany z brązu
- organy: współczesne
- witraże: wzory geometryczne
- ambona: współczesna
- obrazy:współczesne - malarz nieznany
 

Opis stanu zachowania: dobry

Niezbędne działania: remont , malowanie ścian i sklepienia

Źródła:

A. Strugała, Parafie gminy Wieleń, [w:] Wieleń. Przeszłości i współczesność, Wieleń

www.pilka.archpoznan.org.pl/2010_wielen_aktualnosci_wielen.htm