• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kościół pw. św. Rocha w Wieleniu

KARTA EWIDENCJI KOŚCIOŁA


Nazwa: Kościół pw. św. Rocha w Wieleniu

Funkcja: kościół parafialny

Lokalizacja: Wieleń, Plac Zwycięstwa 6

Dane techniczne: kościół halowy

Liczba wiernych: 2375

Data powstania: 1930 r.

Fundatorzy: hrabia von Schullenburg - właściciel dóbr wieleńskich

Budowniczowie: brak informacji

Styl architektoniczny: nieokreślony

Surowiec: cegła, otynkowany

Dokumenty związane z historią obiektu: Kronika parafialna

Gospodarze duchowni:

parafia ewangelicka:

brak informacji

parafia katolicka:

o. Erazm Kandefer OFMCap. 1946-1947
ks. Henryk Ćmiękowski 1947
ks. Zygmunt Ratajczak 1947-1957
ks. Jan Deja 1957-1963
ks. Stanisław Lenczewski 1963-1973
ks. Mieczysław Pytko 1973-1991
ks. Stanisław Kornakiewicz 1991
ks. Stanisław Stolz 1991-2009
ks.Marek Kapitulski 2009 -

Wydarzenia historyczne, których był świadkiem: II wojna światowa

Straty wojenne i inne: Przetrwał działania wojenne, nie zniszczony. Później jednak zdewastowane zostało częściowo jego wnętrze. W pierwszym rzędzie ucierpiały organy. Chłopcy wchodzili do kościoła, wkradali się na chór i tam samowolnie zabierali do zabawy piszczałki. W ten sposób instrument koncertowy doznał poważnych uszkodzeń i trzeba było dwóch napraw, by organy doprowadzić do stanu używalności. Zniszczone zostało również urządzenie dzwonów. Zdemontowano je i wraz z trzema dzwonami przewieziono do kościoła św. Michała w Wieleniu. 

Wyposażenie:

- ołtarz: posiada ołtarz, z którego usunięto ambonę i zaprojektowano nowy ołtarz, umieszczając w nim obraz Matki Bożej i św. Rocha. 

- dzwon: po wojnie świątynia nie posiadała dzwonów, umieszczono zatem żelazny, zdjęty z dzwonnicy przy kościele poewangelickim w Herburtowie. Dzwon wykonany ze stali, waży 900 kilogramów, odlany przez Schillinga i Latermanna w Apoldzie , poświęcony 19 października 1930 roku. Dzwon kościelny, wprawiany w ruch elektrycznie przez kościelnego. 

- organy: po wojnie organy doznały poważnych uszkodzeń i trzeba było dwóch napraw, aby doprowadzić je do stanu używalności. 

- witraże: przedstawiają kompozycje figur geometrycznych

- ambona: nie ma - została zdemontowana ok. 1995 roku

- chrzcielnica: kamienna, fundatorem chrzcielnicy w kościelepw. św. Rocha był Schullenburg

- obrazy: obraz -fenetron- noszony na procesję Matka Boska Częstochowska, Matka Boża Bolesna, Matka Boża Nieustającej Pomocy, obraz Jana Pawła II, Jezu Ufam Tobie, Św. Roch w ołtarzu głównym, za ołtarzem na ścianie fresk przedstawiający Ostatnią Wieczerzę - w czasach proboszcza Stolza domalowano wstęgi z napisem w języku esperanto. 

- rzeźby: figura Pana Jezusa, figura Maryii przy wejściu do kościoła 

- inne: płaskorzeźby np. Droga Krzyżowa 

Opis stanu zachowania: zegar na wieży uszkodzony, brak wskazówki, ściany pęknięte od strony lewej 

Niezbędne działania: kapitalny remont

Źródła:

A. Strugała, Parafie gminy Wieleń, [w:] Wieleń. Przeszłości i współczesność, Wieleń

A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa 1904

Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Posen, t. IV, Die Regirungbezirks Bromberg, Berlin 1897

F. Mertinat, Die Glocken der evangelischen Kirchen in der Grenzmark, Schneidemuehl 1942

http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/p.php?m=6&p=211