• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kościół pw. św. MBW i św. Michała w Wieleniu

KARTA EWIDENCJI KOŚCIOŁA


Nazwa:  Kościół p.w.  Matki Bożej Wniebowziętej  i św. Michała 

Funkcja: kościół parafialny

Lokalizacja: ul. Kościuszki 4, Wieleń

Dane techniczne: kościół orientowany, z zewnątrz otynkowany, fasada pozbawiona  podziałów, jest to budowla jednonawowa z nieco niższym, półokrągłym prezbiterium. Posiada kilka przybudówek. Od strony północnej przy prezbiterium znajduje się prostokątna zakrystia, a nad nią otwarta do prezbiterium loża. Dalej od tej samej strony, w jednym ciągu przybudówek otwartych na nawy znajdują się schody na lożę, mała kaplica Serca Jezusa i schody na chór muzyczny.

Liczba wiernych: 4750

Data powstania: 1615 - 1630 r.

Fundatorzy: Zofia z Hubertów Czarnkowska, ks. Łukasz Klejski

Budowniczowie: bracia Jan i Antoni mularze (murarze) sprowadzeni z Włoch do budowy kościoła, Antoni Pallme ze Zbąszynia (autor polichromii na sklepieniu)

Styl architektoniczny: wczesnobarokowy
Surowiec: cegła
Dokumenty związane z historią obiektu: "Kronika proboszcza Rontza", "Genealogia Wszystkich Familii Parochii Wieleńskiej zebranych przez X. Antoniego Rontza Kanonika Warszawskiego, Proboszcza Wieleńskiego Roku Pańskiego 1786". 

Gospodarze duchowni:
ks. dziekan Kowalczyk                 1945-1945
ks. Marian Kowalewski                 1946
ks. Kwasiewicz                               1946 -1946
ks. proboszcz Wiktor Sobecki    1947-1956
     wikariusze:
        ks. Edmund Klemczak
        ks. Piotr Nowak
        ks. Józef Sikorski
ks. proboszcz Alfons Salewski  1956-1968
     wikariusze:
        ks. Jan Górny
        ks. Janusz Szajkowski
        ks. Zygmunt Koper
        ks. Franciszek Lewandowski
        ks. Florian Śliwa
        ks. Stanisław Pioterek
        ks. Hieronim Michalak
ks. proboszcz Czesław Olejniczak  1968-1968
ks. proboszcz Jan Musielak    1968-1980
    wikariusze
       ks. Jerzy Wojtkowiak                 1968-1971
       ks. Ludwik Mikołajczyk             1971-1972
       ks. Czesław Sajdak                    1972-1974
       ks. Sergiusz Borszczow           1974-1975
       ks. Henryk Różański                  1975-1976
       ks. Jan Sitek                                 1976-1977
       ks. Henryk Nowak                       1977-1980
       ks. Piotr Tomiak                           1980-1982
ks. proboszcz Zygmunt Janowicz 1980-1992
    wikariusze
       ks. Ireneusz Szypura                   1982-1984
       ks. Jan Glapiak                              1984-1986
       ks. Leszek Idkowiak                     1986
       ks. Zygmunt Łuskowiak              1986-1990
       ks. Adam Skrzypczak                  1990-1992
ks. proboszcz Roman Poplewski 1992
    wikariusze
       ks. Franciszek Sikora                    1992-1994
       ks. Andrzej Wojciechowski          1994-1996
       ks. Tomasz Sobolewski                1996-1997
       ks. Marian Szymański                   1997

                    
Wydarzenia historyczne, których był świadkiem: potop szwedzki, II wojna światowa

Straty wojenne i inne: w czasie wojny kościół był używany jako magazyn wojskowy

Wyposażenie:
- ołtarz: 

główny ołtarz - wczesnobarokowy, trójpolowy, wykonany w stylu wczesnego baroku, ufundowany przez proboszcza Łukasza Klińskiego w 1637 r. pochodzi z warsztatu artysty gdańskiego Hermana Hana,

ołtarz Matki Bożej Różańcowej - z obrazem namalowanym na płótnie w warsztacie Hermana Hana około roku 1637, artysta nieznany

ołtarz św. Anny - fundowany przez księdza M. Parthuna. Obraz św. Anny namalowany na desce, późnorenesansowy z II poł. XVI w.ołtarze boczne wykonane w XVIII w. są w stylu regencji, mają wiekowe antypedia ze skóry kurdybańskiej 

ołtarz rokokowy w kaplicy św. Stanisława Kostki

- chór muzyczny trójarkadowy, położony jest od strony zachodniej i  wsparty na dwóch kolumnach

- dzwon: dwa w betonowej dzwonnicy obok kościoła, jeden z nich prawdopodobnie przeniesiony został z kościoła św. Rocha w Wieleniu

- organy: XVII wieczne z drewnianą balustradą 

- witraże: z motywami roślinnymi i religijnymi 

- ambona: późnobarokowa pochodzi z 1640 r. z figurkami Chrystusa i ewangelistów

- chrzcielnica: barokowa 

- obrazy: oprócz obrazów umieszczonych w ołtarzach, w ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, obraz św. Wawrzyńca, barokowo - ludowy obraz Piety z XVIII wieku

- polichromia na sklepieniu malowana "al fresco", w nawie głównej, przedstawia Trójcę Św. i kapelę aniołów, w prezbiterium - Wniebowzięcie Matki Bożej, w kaplicy św. Stanisława Kostki - fresk św. Jana Nepomucena i na sklepieniu apoteoza św. Stanisława

- rzeźby: we wszystkich ołtarzach są liczne rzeźby świętych, figura Chrystusa Zmartwychwstałego z datą 1617 r., Anioł trzymający paschał - wczesnobarokowy z początku XVII wieku

- inne: ława na chórze z 1624 roku, szafki cechowe w ścianach nawy z I połowy XVII wieku, loża kollatorska w stylu regencji z I połowy XVIII wieku, sarkofag Jana Kostki

Opis stanu zachowania: kościół poddawany licznym działaniom konserwatorskim - ostatnie gruntowne w latach 1977-1978

Niezbędne działania: renowacja zabytkowych organów

Żródła:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 2, Powiat czarnkowski, Warszawa 1966

A. Strugała, Parafie gminy Wieleń, [w:] Wieleń. Przeszłości i współczesność, Wieleń

Strona internetowa parafii (stan na 27.06.2012 r.)

http://www.pilka.archpoznan.org.pl/2010_wielen_aktualnosci_wielen.htm