• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowy moduł

 

WITAMY

 

NA STRONIE NASZEGO PROJEKTU

 

"OSZCZĘDZAM WODĘ, BO BEZ WODY ŻYĆ NIE MOGĘ!"

 

 

 

 

Projekt "Oszczędzam wodę, bo bez wody żyć nie mogę!" zajmuje się aspektami związanymi z
wodą - jej oszczędzaniem, racjonalnym wykorzystywaniem, oczyszczaniem, ale także ma na
celu przybliżenie młodzieży naturalnych akwenów, które niewątpliwie mają duży wpływ na ich
codzienne życie. Wody powierzchniowe w gminie Wieleń zajmują powierzchnię 796 ha,

co powoduje, że nasza gmina ma największą powierzchnię wód w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim, dlatego uznaliśmy, że woda to ciekawy temat dla naszego projektu.
Kwestie oszczędzania zbadaliśmy na kilku prostych doświadczeniach w gospodarstwie
domowym, dokonaliśmy obliczeń i wyciągnęliśmy wnioski. Następnie bliżej przyjrzeliśmy się
sposobom oszczędzania wody oraz sposobom jej oczyszczania. Ankieta przeprowadzona w
lokalnej społeczności pozwoliła nam ocenić jak na te zagadnienia zapatrują się dorośli.
Wycieczki nad okoliczne rzeki i jeziora pozwoliły nam poznać piękno nieznanych dotąd miejsc
oraz zdobyć wiele nowych informacji na temat ich wykorzystania. Uzmysłowiliśmy sobie jak duże znaczenie dla człowieka ma życie w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. Na zakończenie zwróciliśmy
się do najmłodszych - przedszkolaków, aby zbadać ich punkt widzenia i uwrażliwić na kwestie  oszczędzania wody.

 

 

 

 

 

GMINA WIELEŃ

 - NASZA MAŁA OJCZYZNA

 

 

 

      Gmina Wieleń jest największą gminą województwa wielkopolskiego, leży w jego północno-zachodniej części, w Dolinie Noteci i należy do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gminę zamieszkuje około 12960 mieszkańców, z czego dużą część stanowią mieszkańcy 19 wsi sołeckich. Na terenie gminy Wieleń rozciągają się lasy Puszczy Noteckiej znane grzybiarzom z całej Polski. To właśnie tutaj turyści z różnych stron szukają wytchnienia w sąsiedztwie czystych jezior i doceniają świeże powietrze z serca puszczy.
      Historia grodu Wieleń sięga XII wieku , a z dziejami regionu wiążą się losy wielu polskich rodów szlacheckich i arystokratycznych. Po pierwszej wojnie światowej granicę polsko-niemiecką stanowiła Noteć - to ona podzieliła Wieleń na niemiecką część północną i południową część polską . Sytuacja ta zmieniiła się dopiero w 1945 roku, ale podział ten pozostał jeszcze na długo widoczny.

 

Gmina Wieleń ma największą powierzchnię wód w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wody powierzchniowe są ważnym geokomponentem środowiska przyrodniczego i ich właściwe zagospodarowanie może mieć duże znaczenie dla gospodarki w gminie Wieleń. Na ogólną powierzchnię wód składają się : wody płynące - 246ha, wody stojące - 401ha i rowy -149ha, co stanowi razem 1,86% (796 ha).

Prawie cała powierzchnia gminy Wieleń położona jest w dorzeczu Noteci. To właśnie Noteć określana jest osią hydrograficzną regionu. Dawne meandrujące koryto Noteci nazywane jest Starą Notecią.

Na południe od doliny Noteci sieć rzeczna jest bardzo uboga. Najważniejszą rzeką jest Miała zwana również Miałką. Jej całkowita długość, z odcinkami jeziornymi, wynosi 64km. Północna część gminy ma sieć rzeczną bardziej rozwiniętą. Największą w tej części gminy rzeką jest Bukówka.

Gmina Wieleń może poszczycić się pięknymi jeziorami - całym szeregiem jezior w dolinie rzeki Miały oraz jeziorami położonymi na północ w okolicach Dzierżążna.

Jeziora Mialskie są grupą zbiorników rynnowych położonych w polodowcowej dolinie Miały. Jeziora Główki, Święte i Zdręczno, które straciły połączenie z rzeką, płycieją i zarastają. Pozostałych osiem jezior, przez które przepływa Miała, utrzymywanych jest przez tamy między innymi w Mężyku i Miałach; gdyby spiętrzenia te rozebrać, płytkie jeziora spłynęłyby zaraz Miałą do Noteci. Wszystkie jeziora Puszczańskie mają swoiste warunki hydrobiologiczne. Woda jest w nich na ogół mało przejrzysta, szczególnie w płytszych zbiornikach, a na dnie leży spora warstwa mułu. Pomimo tego nad kilkoma z nich utworzono kąpieliska nad którymi kwitnie turystyka i rekreacja. Wielu znane jest jezioro Zdręczno, które rozsławił Paweł Jechalik - zwany Syzyfem z Mężyka, który własnoręcznie wykopał rów łączący dwa jeziora - Zdręczno i Górne zwane też Książęcym.

Jezioro Białe i inne jeziora Mialskie okazały się też znakomitym miejscem wypoczynku dla kardynała Karola Wojtyły, który w 1977 roku wypoczywał w okolicach miejscowości Biała i chętnie odbywał wycieczki kajakowe po miejscowych jeziorach.

Turystyka i rekreacja znalazły też doskonałe miejsce do rozwoju nad jeziorem Duże w Dzierżążnie. Ciekawie zagospodarowana plaża w środku  wsi sprawia, że nad jezioro chętnie zaglądają lokalni mieszkańcy, ale również amatorzy turystyki z całego kraju.

 

WYKAZ JEZIOR LEŻĄCYCH NA TERENIE GMINY:

 

 

 

NAZWA JEZIORA                                                                                                                                                                                                        

POWIERZCHNIA                                         MAX GŁĘBOKOŚĆ
Białe 108,8 ha 2,7 m
Dzierżązno (Duże) 33,5 ha 5,7 m
Wielkie 33,5 ha 1,5 m
Górne 29,1 ha 1,4 m
Bąd 21,1 ha 1,8 m
Główki 19,3 ha 1,6 m
Hamrzyskie 20,31 ha -
Małe 9,00 ha 1,1 m
Książe 8,21 ha 1,5 m
Mileczki 7,10 ha 1,2 m
Święte 6,80 ha 2,4 m
Lipinki 6,28 ha -
Zdręczno 5,28 ha -
Zdrojek 4,80 ha -

 

(za najmniejsze jezioro wg danych udostępnionych przez Urząd Miejski uznajemy Zdrojek - 4,8 ha 

jednak przewodnik "Puszcza Notecka" P.|Anders, W. Kusiak  podaje, że najmniejszym jeziorem są Mileczk i- 4 ha -z naszych obserwacji wynika, że może to być prawdą )

 

 

Drukuj artykuł
Joanna Ignaszak, Aktualizacja: 18-07-2012 17:36:02

Oszczędzam wodę, bo bez wody żyć nie mogę!

Projekt dotyczy wody - zagadnień związanych z jej oszczędzaniem w gospodarstwach domowych oraz oczyszczaniem wody trafiającej do kanalizacji, a także porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem w życiu codziennym i ochroną przed zanieczyszczeniami naturalnych zbiorników wodnych leżących na terenie gminy.
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon