• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informacje o Marsie

 
Ogólne informacje o Marsie
Mars to czwarta planeta od Słońca.Jarzy się czerwonym kolorem,dzięki któremu łatwo się ją znajduje i identyfikuje na nocnym niebie.Przy najjaśniejszym rozbłysku jest czwartym,co do jasności,ciałem niebieskim na niebie.Starożytni rzymianie nazwali planetę Mars tak od imienia ich boga wojny,którego greckim odpowiednikiem był Ares.Na podstawie dawnych obserwacji teleskopowych uważano,że na Marsie istnieją rejony wegetatywne.Jednak sondy Mariner 4 i 9 oraz sondy Viking zaprzeczyły wszystkiemu,ukazując pustynny krajobraz planety.Obszary czasowo zmieniające kolor,które dawniej uważano za zmianę roślinności w porach roku,okazały się pyłkami utlenionego żelaza przenoszonego przez wiatry.Dowodów życia nie znaleziono też w przywiezionych próbkach gleby.Mars od wieków fascynował ludzi wszystkich kultur,głównie z powodu niespotykanej czerwonej barwy i szybkiego ruchu pozornego na niebie.Jest planetą o połowę mniejszą od Ziemi,zaś jego powierzchnia i masa stanowią odpowiednio tylko 1/5 i 1/10 ziemskiej.Doba na Marsie trwa niewiele więcej niż ziemska - liczy 24 godziny,39 minut i 35,244 sekundy.Natomiast rok marsjański jest prawie dwa razy dłuższy od ziemskiego - ma 687 dni.
Jedną z najwidoczniejszych cech Marsa są czapy lodowe,łatwe do zaobserwowania latem. Potem okresowo znikają i na powrót pojawiają się zimą.Skaładają się ne z wody i dwutlenku węgla,tzw."suchego lodu".Można strzec także ogromne burze pyłowe.W czasie Marsjańskich lat mogę objąć nawet pół planety.
 
Geologia Marsa.
 Południowa półkula usiana jest kraterami,podczas gdy północna,jest bardziej równinna, pokryta wygasłymi wulkanami i kanionami.Wygasły wulkan Olympus Mons (Góra Olimp),jest największom górą w całym Układzie Słonecznym.Jest romiaru Francji i 3 razy wyższy od Mount Everest.Średnica jego podstawy wynosi 600 km,a jego wierzchołek,który stanowi kater o średnicy około 90 km,wznosi się na wysykość 27 km ponad otaczający go teren.Mars posiada także największy kanion:Valles Marineis.Ta rozpadlina o długości 4000 km jest szeroka na ponad 100 km,a jej głębokość dochodzi miejscami do 7 km.Ogromne systemy wyshniętych rzek wskazjuą na to,że na Marsie kiedyś musiały być duże ilości wody. Niestety teraz planeta wydaje się sucha i bez życia.  
 
Atmosfera na Marsie
 Cienka atmosfera tej planety umożliwia szczegółową obserwację jej geologicznych cech. Jej skład to głównie dwutlenek węgla (95,32%),azot (2,7%) i argon (1,6%).Pozostałe 0,38% stanowią pierwiastki śladowe, wśród których znajduje się także tlen.
Tamtejsza atmosfera jest ponad sto razy suchsza niż na Ziemi.Ciśnienie wynosi średnio 7 hPa.Temperatura w dzień  przekracza czasem 20°C,lecz szybko spada i już podczas zachodu Słońca wynosi około -70°C,a w nocy spada jeszcze bardziej.Najniższa temperatura występuje oczywiście na biegunach,gdzie podczas nocy polarnej spada do -130°C.Z racji swojej odległości od Słońca (w takiej samej jednostce czasu na powierzchnię Marsa pada tylko 40% energii słonecznej,która dociera do Ziemi),ale także braku dużych zbiorników wodnych i gęstej atmosfery temperatura powierzchni.Średnie ciśnienie atmosferyczne waha się w granicach 610 paskali (jest to około 0,76% ciśnienia atmosferycznego na Ziemi).Ponieważ grawitacja Marsa jest prawie trzykrotnie mniejsza od ziemskiej,wysokość na jakiej ciśnienie spada 2,72 raza  jest dla atmosfery tej planety prawie dwukrotnie większa niż dla atmosfery ziemskiej i wynosi 11 km.Hipoteza,która tłumaczy obecność tak cienkiej atmosfery głosi,iż głównym czynnikiem odpowiedzialnym za jej erozję jest wiatr słoneczny. Wskutek braku pola magnetycznego o globalnym zasięgu,cząsteczki wiatru nie są odpychane, lecz bez trudu zderzają się z atomami gazów atmosferycznych,wywiewając je w przestrzeń kosmiczną.
 
Struktura Marsa.
Mars podobnie jak Merkury,Wenus i Ziemia jest planetą skalistą. Względnie cienką skalistą skorupę okrywa krzemowy płaszcz,jednak niska siła cieżkośi dowodzi,że jego jądro jest rzadsze od pozostałych,wewnętrznych planet. Składa się z żelaznych siarczków z domieszką niklu.Zpowodu ogromnych wygasłych wulkanów,geolody przypuszczająl,że skorupa Marsa jest już stała.Wszystkie ruchy tektoniczne zakończyły się dawno temu.Najbardziej prawdopodobna teoria dotycząca budowy czerwonej planety głosi,że składa się ona ze stałego jądra o promieniu ok. 1700 km, w skład którego wchodzą przede wszystkim nikiel i żelazo.Jest ono otoczone skalistym płaszczem.Powierzchnię planety stanowi natomiast dosyć cienka,bo tylko 30 kilometrowa,skorupa składająca się w 2/3 z krzemu,ale także żelaza i jego związków, takich jak tlenek żelaza i siarczek żelaza,dzięki którym planeta ma czerwony kolor.
 
Na Marsie nie występuje globalne (dipolowe) pole magnetyczne podobne do ziemskiego.  Obserwacje dokonane przez sondę Mars Global Surveyor wykazały,że w skorupie planety znajdują się na przemian położone pasma o przeciwnej biegunowości magnetycznej [2]. 
W marsjańskiej topografii można dostrzec dwoistość - równiny na północy wyrównane przez wylewy lawy kontrastują z regionami górskimi na południu,podziurawionymi i pełnymi kraterów pozostałych po dawnych uderzeniach.Względną gładkość północnej półkuli naukowcy z California Institute of Technology tłumaczą zderzeniem z planetoidą sprzed ok. 3,9 mld lat.
 Na powierzchni Marsa widzianej z Ziemi można wyróżnić dwa rodzaje powierzchni,różniące się albedo.Jaśniejsze równiny pokryte pyłem i piaskiem bogatym w czerwonawe tlenki żelaza Ciemne obszary uważano za morza,stąd też ich nazwy takie,jak Mare Erythraeum (Morze Erytrejskie)itp.Największa ciemna powierzchnia widziana z Ziemi zyskała nazwę Syrtis Major (Wielka Syrta).Czapy polarne Marsa zawierają zamarzniętą wodę i dwutlenek węgla, zapewne w postaci klatratów dwutlenku węgla.Ich wygląd zmienia się wraz z porami roku - latem dwutlenek węgla paruje,odkrywając powierzchnię skał i formuje się z powrotem zimą. Wygasły wulkan tarczowy Olympus Mons (Góra Olimp) o wysokości 21000 metrów nad poziomem 0 planety,(na północ od wulkanu jest depresja -2400m) jest najwyższym znanym wzniesieniem w Układzie Słonecznym.Na Marsie,nieco na południe od równika i równolegle do niego, znajduje się również największy w Układzie  Na powierzchni Marsa licznie występują kratery będące śladami uderzeń meteorytów.Największym z nich jest Hellas Planitia (Basen Hellas).
 
Podstawowe składniki:
Atmosfera:  2%  dwutlenek węgla,azot,argon,tlen,para wodna        
Skorupa:  1,5%  skalisty krzem,metale
Płaszcz:  60%  głównie krzem,trochę metalicznego tlenu
Jądro zewnętrzne:  38,5%  żelazo i nikiel                                          
 
Orbita

Odległość od Słońca zmienia się między 205,5 a 248,5 mln.km.Zbliża się do Ziemi co 15 - 17 lat.Jego orbita jest odchylona tylko 1,8° do ekliptyki.Jego rok trwa 687 dni ziemskich.Pory roku trwają prawie dwa razy dłużej niż na Ziemi.Orbita Marsa jest większa niż orbita Ziemi.Ponieważ Słońce nie znajduje się dokładnie w środku orbity,Mars krążący, raz oddala się od niego,a raz przybliża

 
 
Średnia odległość od Słońca:  227.900.000 km (1,52) AU
Peryhelium:  206.500.000 km
Aphelium:  252.000.000 km
Mimośród orbity:  0,093
Średnia prędkość obiegu:  86.870 km/h
Max prędkość obiegu:  95.370 km/h
Min. prędkość obiegu:  79.131 km/h
Nachylenie orbity:  1,8°   
 
Życie na Marsie
Jednym z odkryć pojazdu Opportunity jest obecność na Równinie Meridiani małych kulek hematytu o średnicy kilku milimetrów.Przypuszczalnie powstały one w środowisku wodnym kilka miliardów lat temu. Na podstawie tego i innych dowodów grupa naukowców ogłosiła w Science z 9 grudnia 2004 r.,że "kiedyś na powierzchni Równiny Meridiani sporadycznie była obecna woda, która docierała pod powierzchnię planety.Ponieważ obecność wody jest podstawowym warunkiem istnienia życia,można stąd wnioskować,że w pewnym okresie marsjańskiej historii Równina Meridiani mogła mieć warunki odpowiednie do życia." Po przeciwnej stronie planety  znalaziono inne dowody istnienia wody,w tym minerał getyt, który może powstać tylko w jej obecności.Posługując się danymi z amerykańskiego orbitera Mars Odyssey odkryto w tych rejonach pokłady wody pod powierzchnią gruntu.Następnych rewelacji dostarczyła po raz kolejny misja Mars Express,której zdjęcia regionu Elysium Planitia wykazały istnienie obszaru, do złudzenia przypominającego zamarznięte morze. Głębokość tego, niepotwierdzonego jeszcze morza,określona została na około 45 metrów, a jego wielkość porównuje się do objętości Morza Północnego.Naukowcy przypuszczają, że powstało ono na skutek wypływu podziemnych wód,spowodowanego aktywnością wulkanów Albor Thollus i Elysium Mons. To co ochroniło wodę w zbiorniku przed wyparowaniem (w warunkach panujących na Marsie w okolicach równikowych,woda szybko sublimuje),to najprawdopodobniej pył, który pokrył grubą warstwą powierzchnię zamarzniętego morza. W 1996 r. naukowcy zajmujący się meteorytem ALH 84001, który najprawdopodobniej pochodzi z Marsa, ogłosili, że odkryli struktury będące mikroskamieniałościami mikroorganizmów.