• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podróże bez wizy,paszportu i GPS-u.

Po wstępnej selekcji tematów uczniowie zadecydowali, że ich projekt będzie dotyczył stanu populacji bociana białego na obszarze gminy Siedlec w latach 2000 - 2011 oraz podróży jakich dokonuje migrując na zimowiska do Afryki. Efekt końcowy projektu przedstawia wędrówki bocianów na żerowiska i zimowiska oraz analiza stanu populacji bocianów w gminie Siedlec.

 

 

 

 

 

 

 

Logo projektu

Drukuj artykuł
Ludwika Wita, Aktualizacja: 29-06-2012 11:51:47

O regionie

nasz regionGmina Siedlec położona jest w środkowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar o powierzchni 205 km kwadratowych, zamieszkuje ją 12 tysięcy osób w 26 wsiach. Gminę cechuje typowa rzeźba polodowcowa z licznymi jeziorami, łąkami. Kompleksy leśne stanowią ok.30% powierzchni. Gmina ma rolniczy charakter. Dużo rolników prowadzi wielkotowarowe gospodarstwa w których dominuje chów trzody chlewnej. W poza hodowlanej działalności dominuje uprawa zbóż, warzyw, pieczarek. Ludność nierolnicza znajduje zatrudnienie w zakładach przetwórstwa rolnego, administracji, oświacie, bankach oraz w zakładach okolicznych miasteczek. Wsie w gminie są czyste, zadbane z dogodną infrastrukturą komunalną, wodociągową i dogodną siecią dróg. Gmina należy do Regionu Kozła. Jeziora wraz z licznymi kanałami, rowami melioracyjnymi, siecią terenów łąkowych, podmokłych stanowi bazę żerowiskową dla odbywających tu lęgi bocianów białych.

O projekcie

Podróże bez wizy, paszportu i GPS-u to projekt o bocianach białych. Od 2000 roku szkoła przeprowadza spis bocianów na obszarze całej gminy Siedlec. Posiadając dokumentację z 12 minionych lat mogliśmy dokonać podsumowania wyników i opracować sukces lęgowy każdego zasiedlonego bocianiego gniazda. Poznaliśmy przyczyny niskich sukcesów lęgowych w latach 2003, 2005 i 2009. Zaciekawiło nas co dzieje się z bocianami po opuszczeniu Polski. Dlatego zajęliśmy się migracjami bocianów na zimowiska aż do południowej Afryki do RPA. Na trasie podróży prześledziliśmy niebezpieczeństwa jakie im grożą oraz ich sukcesy i porażki.
Efektem naszej pracy są 2 prezentacje multimedialne: „Rowerem po statystykę” która jest podsumowaniem dokonanych inwentaryzacji z minionych 12 lat. „Podróże bez wizy, paszportu i GPS-u” to prezentacja ukazująca trudy i ryzyko dokonywanych migracji.