• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podziękowania

Grupa projektowa wraz z opiekunem serdecznie dziękuje:

Panu dr. Ireneuszowi Włodarczykowi (pracownikowi naukowemu i prezesowi Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii) – za konsultacje naukowe dotyczące opracowywanego tematu oraz pomoc w przeprowadzeniu obserwacji plam na Słońcu.

Pani Agnieszce Grzonka (właścicielce solarium „Sun Set” w Rozdrażewie) – za umożliwienie obejrzenia urządzeń stosowanych             w solarium, wyjaśnienie zasad działania  oraz wskazanie zalet i wad wynikających z korzystania ze „sztucznego słońca”.

Pani mgr Magdalenie Gola (właścicielce apteki „Prima” w Rozdrażewie) – za prelekcje dotyczącą  ochrony ciała człowieka przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego oraz prezentację środków farmakologicznych i kosmetycznych.

Państwu Elżbiecie i Mirosławowi Rybkom (prowadzącym gospodarstwo rolne) – za umożliwienie obejrzenia kolektorów słonecznych wykorzystywanych w gospodarstwie, udzielenie wywiadu i pomoc w zorganizowaniu „grillowego” podsumowania realizacji projektu.

Pani mgr Ewie Głód (nauczycielce plastyki ZSP w Rozdrażewie) – za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu plastycznego pod hasłem „Motyw Słońca w sztuce”.

Pani Ewie Kasprzak (pielęgniarce szkolnej) - za wygłoszenie prelekcji na temat szkodliwości promieniwania słonecznego na organizm człowieka i udzielenie wywiadu.

Panu inż. Łukaszowi Rybie (nauczycielowi informatyki i liderowi projektów w ZSP Rozdrażew) – za wsparcie w obsłudze informatycznej strony projektu.

 

Drukuj artykuł
Jan Antczak, Aktualizacja: 30-05-2014 19:36:43