• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Metody i narzędzia

Metody pracy:
 • wykład
 • pogadanka
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • prezentacja
 • praca w grupach
 • wywiad
 • zajęcia praktyczne
 • obserwacja
 • pozyskiwanie i analiza materiałów dotyczących realizowanego tematu ( literatura astronomiczna)
 • wycieczka
 • porozumiewanie się przy pomocy gmaila
 • diagnoza
 • ewaluacja

Narzędzia:

 • komputer / laptop
 • telefon komórkowy / smartfon
 • tablet
 • aparat fotograficzny
 • dyktafon
 • materiały do pisania
 • arkusze papieru
 • źródła pisane
 • strony www
 • platforma edukacyjna
Drukuj artykuł
Jan Antczak, Aktualizacja: 09-05-2014 10:47:12