• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Określenie obszaru problemowego

Jest to pierwszy krok do zainicjowania projektu. Polega na podjęciu decyzji jakiej dziedziny życia czy nauki projekt będzie dotyczył.
16.12.2013
13.01.2014
Po zapoznaniu się z założeniami metody projektu i tego co on ma dać nam i naszym kolegom oraz badając własne zainteresowania i predyspozycje doszliśmy do wniosku, że zajmiemy się dość mało popularną dziedziną nauki - astronomią. Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania się podstawami wiedzy astronomicznej, której nie ma w programie gimnazjum. Wypracowane materiały mają nam i innym uczniom niezaangażowanym realizację w projektu posiąść podstawową wiedzę na temat najbliższej nam gwiazdy.

Wybór tematu projektu

I. Generowanie pomysłów II.Wstępna selekcja III.Ostateczny wybór
16.12.2013
13.01.2014
Po wycieczce do planetarium w Potarzycy powstały dwie drogi realizacji tematu projektu. Pierwsza związana z gwiazdami np. „Fotografowanie Gwiazd i ich katalogowanie” oraz druga uderzała w „Słońce”. Po bardzo długiej i wyczerpującej burzy mózgów i rozważeniu argumenty za i przeciw dla każdej propozycji dokonano wyboru i sformułowania tematu do realizacji – „Słońce naszym życiem”.

Uzasadnienie wyboru tematu

Pytania pomocnicze: co zainspirowało uczniów do realizacji danego projektu; dlaczego będzie dotyczył danej tematyki; co jest w nim interesującego? Co powinna przynieść realizacja projektu?
16.12.2013
13.01.2014
Myślimy, że o wyborze naszego tematu zdecydowała jego atrakcyjność, a poza tym nie kojarzy się ze szkolnym programem nauczania. "Słońce naszym życiem" - chcemy dowiedzieć się na jego temat więcej. Wypracowane materiały mają nam i innym uczniom niezaangażowanym realizację w projektu posiąść podstawową wiedzę na temat najbliższej nam gwiazdy i dać odpowiedź na pytania: Co to jest Słońce?, Czym dla nas jest Słońce?, Do czego wykorzystujemy Słońce?, Jak Słońce wpływa na nas i naturę?, Jak chronić się przed złym działaniem Słońca? … .

O regionie

Dodanie zdjęcia regionu wraz z opisem (zakładka PROMO Regionu).
28.01.2014
11.02.2014
Zdjęcie oraz opisy regionu i projektu zostały dodane do EPU i poprawnie zaimportowane do WEB Kameleona.