• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zdefiniowanie głównego celu projektu

Głównym celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania się podstawami wiedzy astronomicznej oraz poznanie odpowiedzi na pytanie - czym tak naprawdę jest dla nas Słońce?

Zdefiniowanie szczegółowych celów projektu

Podczas realizacji projektu uczeń:
1. Zdobywa wiedzę na temat najbliższej nam gwiazdy.
2. Poznaje genezę i budowę Słońca.
3. Odkrywa rolę i znaczenie Słońca w naszym życiu.
4. Poznaje korzyści płynące z istnienia Słońca.
5. Analizuje niebezpieczeństwa ze strony Słońca i promieniowania UV.
6. Odkrywa znaczenia Słońca w biosferze.
7. Dokonuje obserwacji plam na powierzchni Słońca.
8. Poznaje sposoby wykorzystywania odnawialnych źródeł energii słonecznej.
9. Potrafi chronić się przed szkodliwym działaniem Słońca.
10. Współtworzy model budowy Słońca.
11. Gromadzi, weryfikuje i przetwarza informacje z różnych źródeł.
12. Organizuje i przeprowadza konkurs, pokaz.
13. Wykorzystuje do swojej pracy komputer, aparat fotograficzny, kamerę, tablet, telefon komórkowy.
14. Przygotowuje ankiety i przeprowadza wywiady.
15. Inicjuje i przeprowadza spotkania z ciekawymi ludźmi.
16. Współpracuje w grupie, dzieli się wiedzą i umiejętnościami.
17. Prezentuje efekty swojej pracy.

Dekompozycja celów projektu do zadań

Zadania w projekcie:
1. Wyszukiwanie informacji o Słońcu dostępnych na stronach internetowych oraz zbiorach biblioteki i literaturze fachowej.
2. Wycieczka do Planetarium im. Twórcy Andrzeja Owczarka w Potarzycy.
3. Dokonywanie obserwacji Słońca i plam na nim występujących.
4. Spotkanie z astronomem dr. Ireneuszem Włodarczykiem….
5. Wybór przez każdego uczestnika projektu zakresu tematycznego związanego z projektem, który będzie zgłębiał, a następnie dzielił się informacjami z pozostałymi uczestnikami.
6. Monitorowanie jakości realizowanych działań.
7. Bieżące relacje z kolejnych etapów pracy nad projektem.
8. Odkrywanie wpływu Słońca na nasze zdrowie (spotkanie z pielęgniarką szkolną, wizyta w solarium).
9. Analiza ochrony ciała człowieka przed złym działaniem Słońca i promieniowania UV (wyjście do apteki,).
10. Poznanie korzyści ekonomicznych płynących z niekonwencjonalnego źródła energii jakim jest Słońce (wycieczka do gospodarstwa rolnego wykorzystującego kolektory słoneczne).
11. Prezentacja efektów pracy na szkolnym festynie.