• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Słońce naszym życiem

Projekt, który nazwaliśmy "Słońce naszym życiem", realizuje 11 uczniów klas I-szych Gimnazjum w Zespole Szkól Publicznych w Rozdrażewie. Naszym opiekunem jest pan Jan Antczak - nauczyciel fizyki i wicedyrektor szkoły.

O regionie

nasz regionRozdrażew znajduje się w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim, w dorzeczu Baryczy. Gmina Rozdrażew, w której mieszkamy, podzielona jest na 13 sołectw, które łącznie zamieszkuje ok. 5300 osób. W źródłach historycznych pierwsze wzmianki o Rozdrażewie można znaleźć już w XIII wieku.
Mieszkańcy naszej małej ojczyzny są bardzo zaangażowani w życie społeczne. Prężnie działa tu wiele organizacji i stowarzyszeń, których celem jest rozwój gminy i aktywizacja społeczności lokalnej.
Zespół Szkół Publicznych (tu się uczymy), w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum , szczyci się wysokim poziomem nauczania, bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych, wieloma laureatami olimpiad i konkursów, sukcesami sportowymi i artystycznymi. Znaleźć tu można aktywną, ambitną i otwartą na nowe wyzwania młodzież. Zapraszamy do Rozdrażewa!

O projekcie

Główny cel projektu to rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania się podstawami wiedzy astronomicznej, której nie ma w programie gimnazjum. Nasz projekt ma nie tylko znaczenie poznawcze, ale uczy pracy w grupie, prowadzenia obserwacji, planowania. Wypracowane materiały mają nam i innym uczniom niezaangażowanym realizację w projektu posiąść podstawową wiedzę na temat najbliższej nam gwiazdy i dać odpowiedź napytania: Co to jest Słońce?, Czym dla nas jest Słońce?, Do czego wykorzystujemy Słońce?, Jak Słońce wpływa na nas i naturę?, Jak chronić się przed złym działaniem Słońca? … .