• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

e-Kowalew

Kolej wąskotorowa w Kowalewie

Z Pleszewa do Kowalewa warto przejechać się jedyną w Europie koleją trójszynową zwaną dawniej Krotoszyńską Koleją Dojazdową. Pierwszy odcinek kolejki pleszewskiej łączący Dobrzycę z leżącym przy linii normalnotorowej Kowalewem (stacja Pleszew Wąskotorowy) zbudowano w 1900 r. Linia przebiegała przez stację Pleszew Miasto. Szybko powstał odcinek Dobrzyca-Krotoszyn i Pleszew Wąskotorowy-Pleszew. W czasie II wojny światowej Niemcy powiększyli kolejkę o odcinek z Pleszewa do Broniszewic, który funkcjonował aż do lat 70. XX w. Odcinek łączący Pleszew Wąskotorowy ze stacją normalnotorową Pleszew miał trzy szyny, co pozwało szybko transportować towary bez konieczności czasochłonnego przeładunku. Szczęśliwie zachował się właśnie ten fragment kolejki. Kolejka (z wyjątkiem odcinka normalnotorowego) miała szerokość 750 mm. Główna stacja znajdowała się w Pleszewie. W 1949 r. została przejęta przez PKP i funkcjonowała jako Krotoszyńska Kolej Dojazdowa mimo pozostania głównej siedziby w Pleszewie.

1965 r. - kolej wąskotorowa w Kowalewie

Na skutek konkurencji ze strony transportu samochodowego i spadku liczby przewozów stopniowo zaczęto zamykać niektóre odcinki. W 1986 r. pozostał jedynie trzykilometrowy odcinek Pleszew (Kowalew) - Pleszew Miasto, natomiast pozostałe zostały rozebrane. W Krotoszynie o kolejce przypomina parowóz na pomniku. W ten sposób sieć licząca niegdyś 50 km długości została najkrótszą koleją w Polsce (3 km), a jej rola ograniczyła się do dowozu pasażerów do stacji normalnotorowej w Pleszewie (Kowalewie) na linii Poznań-Kluczbork, z czego PKP zrezygnowały w 2001 r., zamykając kolejkę wąskotorową. Dzięki trzeciej szynie odbywał się wprawdzie ruch towarowy normalnotorowy. Wreszcie obiektem zainteresowały się władze samorządowe (Urząd Miasta i Gminy Pleszew), które przejęły linię w użyczenie i przekazały Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza (SKPL). Kolejka 17 września 2006 r. wznowiła po 6 latach przerwy planowy ruch osobowy na odcinku Pleszew-Pleszew Miasto i dowozi pasażerów do stacji normalnotorowej w Pleszewie (Kowalewie) na linii Poznań-Kluczbork.

Stacja kolei wąskotorowej w Kowalewie

Źródło:

http://www.potorach.pl/baza-obiektow/33,pleszewska-kolej-dojazdowa

 • Kolej wąskotorowa w Kowalewie 1965
 • Kolej wąskotorowa w Kowalewie 1965
 • Tory Krotoszyn - Kowalew od u. Suchorzewskiej
 • Stacja kolejki wąskotorowej - stan obecny
 • Stacja kolejki wąskotorowej - stan obecny
 • Stacja kolejki wąskotorowej - stan obecny
 • Tory w kierunku Pleszewa
 • Stacja kolejki wąskotorowej - stan obecny
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon