• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Skala porostowa

Przykłady skal porostowych:

              Skala porostowa nr 1 docx

      Fot. Skala porostowa nr 2

skala

     Za pomocą skali porostowej, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Porosty pełnią tu rolę gatunku wskaźnikowego (bioindykatora).

 

 

 

Skala porostowa umożliwia określenie strefy porostowej, tzn. obszaru charakteryzującego się występowaniem porostów nadrzewnych o znanej odporności na stężenie SO2:


-Skala porostowa stężeń SO2

Skala porostowa stężeń SOwyróżnia 7 stref zanieczyszczenia powietrza:

Strefa I (> 170 µg SO2/m3)

Strefa II (150-170  µg SO2/m3)

Strefa III (100-150  µg SO2/m3)

Strefa IV (70-100  µg SO2/m3)

Strefa V (40-70  µg SO2/m3)

Strefa VI (10-40  µg SO2/m3)

Strefa VII (<10  µg SO2/m3)

Opis stref

Strefa I - o szczególnie silnie zanieczyszczonym powietrzu (= bezwzględna pustynia porostowa), która charakteryzuj się całkowitym brakiem porostów nadrzewnych.

Strefa II - o bardzo silnie zanieczyszczonym powietrzu (= względna pustynia porostowa), w której występują tylko najbardziej odporne na zanieczyszczenia porosty o plechach skorupiastych np. Lecanora conizaeoides i Lepraria incana.

Strefa III - o silnie zanieczyszczonym powietrzu (= wewnętrzna strefa osłabionej wegetacji), w której, poza gatunkami skorupiastymi, rosną również porosty o plechach łuseczkowatych, gatunkami wskaźnikowymi dla tej strefy są: brunatka kropkowata (Amandinea punctata), obrost wzniesiony (Physcia adscendens), złotorost postrzępiony (Xanthoria candelaria).

Strefa IV - o średnio zanieczyszczonym powietrzu (= środkowa strefa osłabionej wegetacji), w której występują już porosty o plechach listkowatych np. pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes), tarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata).

Strefa V - o względnie mało zanieczyszczonym powietrzu (= zewnętrzna strefa osłabionej wegetacji), którą charakteryzuje obecność mniej wrażliwych na zanieczyszczenie porostów krzaczkowatych . Są to mąkla tarniowa (Evernia prunastri), mąklik otrębiasty (Pseudevernia furfuracea) i gatunki z rodzajuRamalina sp.

Strefa VI - o nieznacznie zanieczyszczonym powietrzu (= wewnętrzna strefa normalnej wegetacji), rosną tu porosty listkowate i krzaczkowate wrażliwe na zanieczyszczenia takie jak: włostka brązowa (Bryoria fuscescens), brodaczka kępkowa (Usnea hirta), płucnik modry (Platismatia glauca).

Strefa VII - o powietrzu czystym lub ze znikomą zawartością zanieczyszczeń (= typowa strefa normalnej wegetacji), w której czynnikiem ograniczającym są naturalne warunki siedliskowe. Strefę tą wyróżniają bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia gatunki z rodzajów: włostka (Bryoria sp.), granicznik (Lobaria sp.), pawężniczka (Nephroma sp.), brodaczka (Usnea sp.)