• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gimnazjum w Okonku - "Jak się uczyć i pomagać, aby mózgiem dobrze władać ?"

Jak się uczyć i pomagać, aby mózgiem dobrze władać ?

Dlaczego akurat to? Nauka połączona z niesieniem pomocy innym ludziom od początku była celem całej grupy. Uczniowie chcieli przybliżyć innym problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Poprzez swoje działania chcą zmienić myślenie i podejście swoich kolegów do tych osób. Są to przecież ludzie tacy sami, jak my. Ponadto członkowie grupy rozwiną swoją wrażliwość i szacunek do osób chorych i starszych.

O regionie

nasz regionMiasto i Gmina Okonek liczy 9044 mieszkańców. Gmina położona jest na skraju Pojezierza Wałecko-Drawskiego. Teren jest gęsto zalesiony, przeważają lasy sosnowe obfitujące w spore ilości grzybów. Gmina posiada bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu. Około 1 km na północ od Okonka znajduje się Wzgórze Tecławskie, na szczycie którego stoi wieża obserwacyjna ochrony przeciwpożarowej lasów, z której widać rozległą panoramę miasta i jego okolic. Na terenie Miasta i Gminy znajduje się szereg jezior, z których najciekawsze to: w Okonku Leśne i Bąk (z plażą), jezioro Kacko i Zimne w Pniewie oraz jezioro Brokęcino w Brokęcinie. Przez teren ten przepływa rzeka Gwda oraz jej dopływy: rzeka Czarna, Debrzynka, Chrząstawa i Szczyra, które zbiegają się w Lędyczku w miejscu o nazwie "Dolina Pięciu Rzek". Jednym z zabytków Okonka jest neogotycki kościół wybudowany w 1854 r. pod niespotykanym wezwaniem Matki Bożej od Wykupu Niewolników.

O projekcie

Temat naszego projektu brzmi : "Jak się uczyć i pomagać, aby mózgiem dobrze władać?". Temat ten odzwierciedla cele naszej grupy, tj.: nauka połączona z niesieniem pomocy innym ludziom, poszerzanie własnej wiedzy z zakresu anatomii człowieka oraz czynienie dobra wobec ludzi z dysfunkcjami zdrowotnymi, niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, zwrócenie uwagi społeczności szkolnej, a nawet lokalnej na potrzeby tych osób, traktowanie ich normalnie, jak każdego innego człowieka. Doszliśmy do wniosku, że podczas trwania projektu skupimy się na wolontariacie. Dlatego też planujemy wizytę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Okonku, w Hospicjum dla osób w podeszłym wieku w Złotowie oraz w Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Żeby nie iść do naszych gości z pustymi rękoma, przygotowujemy dramat W. Szekspira pt. „Romeo i Julia”. Projekt naszej grupy obejmuje następujące dziedziny życia i obszary naukowe związane z anatomią człowieka, sztuką, wolontariatem, psychiatrią oraz oligofrenopedagogiką.
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon