• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brodnicki biznes- gra planszowa

Celem projektu uczniowskiego jest wykonanie gry planszowej dotyczącej naszej gminy

 

Gmina Brodnica leży w niewielkiej odległości od Poznania (ok. 30 km) i wchodzi w skład powiatu śremskiego. Pomimo tak niewielkiej odległości od metropolii jest ona niedoceniana pod względem turystycznym, krajobrazowym i historycznym. Niniejszy projekt – gra planszowa ma pokazać jej zalety i walory w tym względzie i zachęcić do jej poznania.

         Miejscowością  którą warto zobaczyć jest Jaszkowo. Wieś ta jest położona na lewym brzegu skarpy warciańskiej i stanowi część Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, słynącego z urokliwych krajobrazów i pomników przyrody. Olbrzymią atrakcją tej miejscowości jest Centrum Hipiki. W północnej części wsi wznosi się późnogotycki kościół św Barbary powstały przed 1463r. Obok wspomnianego kościoła znajduje się dawny dom macierzysty zgromadzenia sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Mało znanym faktem jest działalność w Jaszkowie działacza religijnego i charytatywnego Edmunda Bojanowskiego. To właśnie tutaj otworzył utworzone przez siebie wspomniane zgromadzenie sióstr. Z drugiej strony kościoła na terenie całkowicie przebudowanej plebani mieści się gospodarstwo agroturystyczne ,,Na Plebanii”.

         Nieopodal Jaszkowa w sąsiedniej miejscowości Góra, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany jest maszt radiowo- telewizyjny, Telewizyjnego Centrum Nadawczego Śrem (290 m wysokości), nadający sygnał  na większą część Wielkopolski.

         Wsią, która stanowi centrum administracji samorządowej naszej gminy jest Brodnica. W centralnym punkcie Brodnicy wznosi się neogotycki kościół parafialny św Katarzyny Aleksandryjskiej. Za kościołem znajduje się kilka nagrobków, wśród nich klasycystyczny, pusty grób Józefa Wybickiego. 14 X 1923r. prochy autora hymnu zostały ekshumowane i przeniesione do kościoła św Wojciecha w Poznaniu.

         Największą wsią w naszej gminie są Manieczki. Wieś ta zasłynęła w poprzedniej epoce tym, ze znajdowało się tutaj jedno z największych i wzorcowych PGR-ów- opisywanych nawet w podręcznikach realnego socjalizmu.  Kombinat PGR Manieczki został powołany w 1960 roku i przetrwał. aż do 1992r. Twórcą i wieloletnim dyrektorem tegoż gospodarstwa był Jan Baier. Dla młodego pokolenia Manieczki to przede wszystkim działający od 1998r. Klub Ekwador, jedna z najpopularniejszych w kraju dyskotek z wszelkiego rodzaju odmianami muzyki techno. Manieczki to także miejscowość z zabytkami z odleglejszej historii. To tu mieszkał i umarł Józef Wybicki. Niestety dwór ten nie zachował się w oryginale, przebudowano go w czasach późniejszych, a w latach 1978- 1991 w budynku tym mieściło się Muzeum Józefa Wybickiego. Obecnie jedynym budynkiem pamiętającym czasy Wybickiego jest barokowa kaplica pw. Najświętszej Marii Panny.

         Kolejną wsią wartą zobaczenia jest Żabno. Jak podają kroniki to tutaj urodził się Tadeusz Ruge (1887-1939), inżynier budownictwa po politechnice Berlińskiej, uczestnik powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej, działacz polityczny, a od (1935-1939) wiceprezydent Poznania. W centrum wsi znajduje się wspaniały kościółek drewniany pw. św. Jakuba.

         W najdalej na zachód wysuniętej części gminy Brodnica znajduje się urokliwa wieś Iłówiec. Wieś ta jak wiele innych wsi wielkopolskich posiada wspaniały zespół pałacowo- parkowym. Obecnie cały zespół łącznie z dużym zespołem folwarcznym mieści Stację Hodowlano- Nasienną z Poznania. Charakterystyczną budowlą tej wsi jest murowany kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła.

         W niewielkiej odległości od Iłowca znajdują trzy kolejne miejscowości  z pięknymi zespołami pałacowo- dworskimi takie jak: Chaławy, w których mieszkał w latach 1849- 1867 Stanisław Egbert Koźmian poeta i publicysta prezes PTPN w Poznaniu, Grzybno- na terenie tej wsi znajduje się jedyna na terenie naszej gminy szkoła ponadgimnazjalna. W miejscowości Szołdry zabytkowy obiekt przeszedł w prywatne ręce, a lokalna społeczność pozbawiona miejsca kultu w 2004 roku zbudowała kaplicę wg projektu Lecha Kuczyńskiego pw. bł Matki Teresy.

Drukuj artykuł
Wojciech Cierżniak, Aktualizacja: 12-07-2012 09:50:53
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
projekt www Gammanet | cms WebKameleon