• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Określenie obszaru problemowego

Jest to pierwszy krok do zainicjowania projektu. Polega na podjęciu decyzji jakiej dziedziny życia czy nauki projekt będzie dotyczył.
30.11.2012
14.12.2012
Projekt będzie zawierał zadania związane z zagadnieniami poruszanymi na lekcjach fizyki w gimnazjum.

Uzasadnienie wyboru tematu

Pytania pomocnicze: co zainspirowało uczniów do realizacji danego projektu; dlaczego będzie dotyczył danej tematyki; co jest w nim interesującego? Co powinna przynieść realizacja projektu?
03.12.2012
12.12.2012
Uczniowie zainteresowali się sposobami wytwarzania energii, ponieważ w okolicy naszej miejscowości prowadzone są odwierty prowadzące do poznania złóż węgla brunatnego na terenie gminy Krobia, Miejska Górka i Poniec. Jeśli złoża będą wystarczająco duże na terenie tych gm,in ma powstać kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. W ostatnim czasie pojawiły się w okolicy również wiatraki wytwarzające prąd.

O regionie

Dodanie zdjęcia regionu wraz z opisem (zakładka PROMO Regionu).
30.11.2012
14.12.2012
Informacja o regionie została dodana.